28.3.2014 14:45:48

Janukovič oslovuje ukrajinský národ

 

Doteraz jediný legitímne zvolený ukrajinský prezident Viktor Janukovič dnes (28. 3. 2014) vyhlásil, že prezidentské voľby, ktoré Najvyššia rada Ukrajiny naplánovala na 25 mája nemôžu byť zákonné.

 

„Vnesené do zákonodarstva protiústavné zmeny, vrátane volieb prezidenta Ukrajiny, vylučujú možnosť čestných volieb, ak by sa konali“,  cituje Janukoviča ITAR-TASS.

„Súčasná tzv. moc prijala balík zákonov, priamo porušujúcich Ústavu Ukrajiny. Tieto zákony boli prijaté pod tlakom Majdanu. Mnohí poslanci a ich rodiny boli vystavení aktom násilia, nehovoriac už o neustálych hrozbách“, -poznamenal ukrajinský prezident.

„Samozvanci nemajú mandát dôvery ukrajinského národa a nemajú právo zbavovať každého ukrajinského občana jeho práva hlasu cestou zavádzania protiústavných zmien do zákonodarstva, vrátane volieb prezidenta“, - povedal Janukovič. Zároveň zopakoval, že „táto ´moc´ je nelegitímna a všetky jej rozhodnutia sú nezákonné!“.

Viktor Janukovič vyzval uskutočniť referendum o štatúte každého regiónu, ktorý sa nachádza v zostave Ukrajiny. „Ako prezident, ktorý je s vami mysľou i dušou, vyzývam každého zdravo uvažujúceho občana Ukrajiny – nedovoľte aby vás samozvanci využívali! Požadujte uskutočnenie referenda o určení štatútu každého regiónu v zostave Ukrajiny“, - hovorí sa v oslovení.

On poznamenal, že iba celoukrajinské referendum a nie externé mimoriadne voľby prezidenta, môžu značne stabilizovať politickú situáciu a uchrániť suverenitu a celistvosť Ukrajiny.

„V súvislosti s povedaným prosím zbaviť ma právomocí čestného predsedu Strany regiónov a vyškrtnúť ma zo strany“, - napísal prezident Ukrajiny.

Podľa vz.ru, 28. marec 2014