04.8.2012 10:55:06

Janukovič dáva prednosť Colnej únii

Vo štvrtok ukrajinský prezident V. Janukovič vyhlásil, že Ukrajina sa vydá na cestu zbližovania s Colnou úniou krajín SNŠ.
„Myslím si, že ďalší rozvoj vzťahov s Colnou úniou bude podporovaný novou zmluvnou základňou týkajúcou sa voľného obchodu a možno aj celého balíka dohôd o spolupráci v tvare 3 + 1.“ Podľa tejto myšlienky kvalitatívne nové vzťahy „prinášajú možnosť zabezpečiť reálne smerovanie pri zbližovaní európskeho a euroázijského hospodárskeho priestoru“.
Aj bez toho, aby sme šli k veštkyni vieme, že toto Janukovičovo vyhlásenie zosilní jeho kritiku, osobitne zo strany opozície, ktorá sa usiluje o pripojenie Ukrajiny k EÚ. Líder opozičnej „Baťkivščiny“ Júlia Timošenková už dávnejšie vyhlásila, že Janukovičova deklarácia o usilovaní sa Ukrajiny do EÚ je iba „imitácia“, pretože integrácia do EÚ vraj vylučuje deklarované začlenenie sa Ukrajiny do Colnej únie Ruska, Bieloruska a Kazachstanu.
Evrazia.org., 7. apríl 2011