09.8.2018 09:48:23

Ján Čarnourský na Valdajskom klube

O názor ho ruská televízia požiadala po 7. minúte a 40 sekunde. Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Itk5yDxEYTk

youtube.com