04.8.2012 10:55:06

Ján Čarnogurský: Valdajský klub 2012

V tomto roku sa Valdajský klub uskutočnil o mesiac neskôr ako obyčajne. Pripomeniem, že Valdajský klub združuje asi 50 zahraničných účastníkov, systematicky sa zaujímajúcich o Rusko a približne rovnaký počet Rusov z akademických kruhov, novinárov, pracovníkov rôznych poradných orgánov . Schádza sa raz ročne v Rusku, najskôr diskutuje na vytýčenú tému a na záver sa stretáva s poprednými ruskými politikmi, predovšetkým s Vladimírom Putinom.

Najväčšiu pozornosť vyvoláva stretnutie práve s Vladimírom Putinom, preto začnem takpovediac od konca. S ruským prezidentom sme sa stretli 25. októbra v jeho sídle v Nižnom Ogareve pod Moskvou. Tohoročná téma bola ekonomická, o scenároch ekonomického rozvoja Ruska do roku 2030. V ekonomických debatách o Rusku tradične najväčšiu pozornosť zaujíma objem ťažby ropy a plynu za rok a cena za tieto suroviny. Vladimír Putin uviedol, že do štátneho rozpočtu sa kalkuluje cena za ropu a plyn ako desaťročný priemer za uplynulé roky. Pri takomto výpočte štátny rozpočet Ruskej federácie počíta pre budúci rok s cenou ropy 104 US dolárov za barel. Pri takejto cene ropy by bol štátny rozpočet na budúci rok mierne deficitný. Je veľmi pravdepodobné, že skutočná cena ropy bude vyššia ako 104 USD za barel a v takom prípade rozpočet prinajmenšom nebude deficitný. O kríze v Európskej únii sa vyjadril ako o systémovej kríze, ktorá nie je spätá iba s dlhmi, ale je aj politickou krízou. Európska únia všetky problémy v minulosti riešila sľubmi a zvyšovaním nákladov. To sa nedá do nekonečna. Podľa známeho sovietskeho ekonóma Kondratieva, ktorého zastrelili v roku 1938, ekonomické cykly prebiehajú v dlhých vlnách. Teraz prišla na Európsku úniu nepriaznivá časť dlhej vlny a to sa už nedá riešiť iba navršovaním ďalších dlhov. Rusko sa nechystá vstúpiť do EÚ, ale víta cesty zblíženia s EÚ. Rusko v súčasnosti zvyšuje svoj vojenský rozpočet, pretože okolo Ruska sa zhromažďujú sily, na ktoré treba reagovať. Na otázku o rozsudku nad skupinou PussyRiot odpovedal, že ony si o to koledovali. Chceli vyvolať škandál skôr, a keď sa im to nepodarilo, vystúpili v hlavnom chráme Ruskej pravoslávnej cirkvi, v Chráme Krista Spasiteľa v Moskve. Urazili tým náboženské cítenie miliónov pravoslávnych veriacich v Rusku. O ruskej cirkvi sa vyjadril, že komunistická moc sa ju snažila úplne zlikvidovať. Počas revolúcie a neskôr popravili desaťtisíce kňazov, mníchov a mníšok. Súčasný ruský štát má morálnu povinnosť podporiť Ruskú pravoslávnu cirkev po všetkých útrapách, ktoré zažila za komunizmu. O stabilite politickej moci v Rusku svedčí napr. aj taký fakt, že sa rozširuje počet funkcií obsadzovaných voľbami. Pôrodnosť v Rusku stúpa tak ako v žiadnej inej európskej krajine. Ruskí organizátori tohoročného Valdajského klubu chceli azda prehĺbiť pocit autonómie členov klubu a udeľovanie slova diskutujúcim pri stretnutí s Putinom zverili dvom hovorcom za klub. Výsledkom bolo, že slovo dostali takmer výlučne anglosasi, či už rodení alebo síce z európskeho kontinentu, ale pracujúci pre anglosaské univerzity a výskumné ústavy. Výnimku tvoril bývalý poľský predseda vlády, bývalý nemecký minister obrany z vlády kancelára Kohla, čínsky profesor. Keď v minulých rokoch udeľoval slovo priamo Vladimír Putin, nič také sa nemohlo stať, pretože udeľoval slovo postupne ako sme sa hlásili. Najvyšší čas, aby udeľovanie slova na stretnutí s Valdajským klubom opäť prevzal do svojich rúk Vladimír Putin.
Ján Čarnogurský

 

 

Ján Čarnogurský