12.7.2020 04:54:27

Ján Čarnogurský: Tatra-Matra-Fatra po 11-ty krát

Advokát, dlhoročný disident, zakladateľ a prvý predseda KDH, bývalý premiér SR
Advokát, dlhoročný disident, zakladateľ a prvý predseda KDH, bývalý premiér SR
(foto: Facebook)


V sobotu 11. júla sa uskutočnil jedenásty slovenský výlet na Modravú horu, najvyšší vrch pohoria Matra. Zišli sme sa tam z východu, stredu aj západu Slovenska. Matičiarsky súbor z Moldavy nad Bodvou, tanečný z Košíc a turisti.Matičiarsky súbor nám zaspieval slovenské pesničky priam na vrchole. Maďarskí turisti rešpektovali vystúpenie a prechádzali potichu. Udial sa aj sympatický detail. Obďaleč hral na nástroji maďarský pouličný umelec a vyberal do klobúka. Počas vystúpení prestal hrať na nástroji, ale spoznal melódiu asi dvoch našich piesní a sám od seba začal doprevádzať naše speváčky na svojom nástroji. Pripomenuli sme, že na Matre začínala v starom Uhorsku Horná zem, čiže dnešné Slovensko. Mnohí v Maďarsku ešte dodnes nazývajú Slovensko „Horná zem“. Keď sa teraz viac hovorilo o Trianone, Matra je živý príklad, čo sme stratili Trianonom my. Historik profesor Martin Homza nám povedal ako sa osudy Matry vyvíjali od stredoveku. Ešte dobre, že zostala na našom štátnom znaku. Po vystúpeniach sme si posedeli v kaviarničke pod vrcholom. Vypili sme kávu, pivo, víno, porozprávali sme sa a tanečníčky z Košíc nám zatancovali španielsky tanec.

Matra je súčasťou našich dejín. Svojich dejín sa nemáme vzdávať. Matra teraz leží v cudzom štáte a je dobre ak si ju pripomenieme aspoň raz do roka výletom a kochaním sa v jej krásnej prírode.


Niekoľko fotografií z podujatia:

Matičiarky z Moldavy nad Bodvou pri speváckom vystúpení


Momentky z vrcholu Modravej hory sú medzi Slovákmi čoraz populárnejšie


Výstupu sa zúčastnila aj mladšia generácia


Snímky z výletu redakcii poskytla Beáta 


JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti