12.6.2015 08:07:48

Ján Čarnogurský sa za rusofóba Alexandrovi Dulebovi neospravedlní

Vážený pán Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku,

 

v poslednom čísle časopisu .týždeň mi máte za zlé, že webová stránka Slovensko – ruskej spoločnosti uskutočnila prieskum medzi svojimi čitateľmi o najväčšieho rusofóba na Slovensku a podľa hlasovania čitateľov Vy ste sa medzi nimi ocitli.

 

Chcem na Vaše vyjadrenie reagovať.

Webová stránka SRS je relatívne nezávislá a redakcia ju napĺňa obsahom podľa vlastného uváženia. Je pravda, že ak by hrubo narušila ustálené pravidlá slovenskej publicistiky, vedenie SRS by zasiahlo. Čiže určitú zodpovednosť za obsah webovej stránky SRS pociťujem.

Do ankety o najväčšieho rusofóba na Slovensku sme nezasiahli, pretože ju nepovažujeme za hrubé narušenie ustálených pravidiel slovenskej publicistiky. Takéto ankety zaviedli v slovenskej publicistike iní. Ak mám byť presný, zaviedli ich organizácie, od ktorých ste sa Vy nikdy nedištancovali, a podľa všeobecnej politologickej analýzy Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku má k nim ideovo blízko. Mám na mysli napr. Inštitút pre ľudské práva.

Tento inštitút opakovane poriada anketu o titul homofób roka. Za rok 2013 podľa ankety získala titul Konferencia biskupov Slovenska, za rok 2014 sú nominovaní (ide vždy o tzv. uzavreté hlasovanie) Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu, rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa, ktorý vybudoval sídlisko pre bezdomovcov a 102 poslancov NR SR hlasujúcich za novelu ústavy o manželstve. „Víťazi“ tejto ankety každoročne dostanú veľkú publicitu v médiách, v ktorých aj Vy pomerne často vystupujete.

Pán doktor, skončilo obdobie, keď iba z Vašej ideovej strany smerovali údery a odpoveď nebola žiadna. Slovenské príslovie hovorí : ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Z toho dôvodu nepovažujem za svoju povinnosť, aby som sa Vám za anketu na webovej stránke SRS ospravedlnil. Mám však záujem, aby naše korektné vzťahy pokračovali a som presvedčený, že keď sa my dvaja dostaneme do vzájomnej diskusie až polemiky, bude to polemika na základe racionálnych argumentov.

S pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský

List Jána Čarnogurského