09.8.2015 12:24:45

Ján Čarnogurský sa pýta ministra obrany SR Martina Glváča

Vážený pán minister,

tlač priniesla správu, že v septembri – októbri t. r. sa uskutoční presun vojenskej techniky USA, konkrétne obrnených transportérov, z Českej republiky do Maďarska po slovenskom území po ceste. Na základe § 3 ods. 1 Zákona č. 211/2011 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám prosím o nasledovnú informáciu:

  • dátum a trasu presunu americkej vojenskej techniky.

Za informáciu Vám ďakujem.

S pozdravom JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti

v Bratislave, 3. 8. 2015


redakcia