31.12.2013 00:30:45

Ján Čarnogurský sa dožíva 70 rokov

Dňa 1. januára 2014 oslávi svoje 70-te narodeniny prvý predseda a zakladateľ Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský.

Do ďalších rokov mu želajú pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov členovia Klubu Arbat.

redakcia