30.5.2013 06:40:37

Ján Čarnogurský: pre politika je dobré zažiť väzenie

Rozhovor Jána Čarnogurského o jeho prezidentskej kandidatúre, o histórii i súčasnosti Slovensko-maďarských vzťahov, ale aj o Benešových dekrétoch.

Viac: http://korkep.sk/sk/clanky/politika-2/2013/05/20/jan-carnogursky-pre-politika-je-dobre-zazit-vazenie

Zsolt Király, Körkép.sk