15.1.2015 21:52:15

Ján Čarnogurský: Pomoc pre Podkarpatskú Ukrajinu

Ukrajina sa nachádza v ťažkom položení a nevyzerá, že by sa jej ťažkosti čoskoro pominuli. Zahraničná pomoc v rádoch desiatok miliárd € zatiaľ neprichádza. Na východe krajiny pokračujú boje a vláda v Kyjeve chce priviesť krajinu do NATO. Tým boje neukončí. 

Zoči  - voči ukrajinskej kríze sa Slovensko nachádza v dileme. Na jednej strane je našou morálnou aj politickou povinnosťou pomáhať ukrajinskému  ľudu. Je to náš bratský, susedský národ a celkom dobre sa poznáme. Na druhej strane nemáme žiadnu povinnosť pomáhať kyjevskej vláde nad rámec spoločnej politiky EÚ. Súčasné ukrajinské mocenské kruhy uskutočnili vo februári 2014 protiústavný mocenský prevrat, vyvolali tým odtrhnutie Krymu aj Donecka a Luganska a vonkoncom nerobia politiku národného zmierenia. Pomáhať 45 miliónovej Ukrajine však nedokážeme. Ale jednej oblasti by sme dokázali a ešte v spojení so susedmi. S Podkarpatskou Ukrajinou nás spájajú mnohoraké väzby. Bola stáročia súčasťou Uhorska a medzi vojnami súčasťou Československa. Mukačevská pevnosť má významné miesto v uhorských dejinách. Na československé obdobie svojich dejín si Podkarpatská Ukrajina doteraz dobre spomína. Na Podkarpatskej Ukrajine žije slovenská aj maďarská menšina. Tieto historické väzby nás zaväzujú v tejto ťažkej hodine sústredene pomáhať Podkarpatskej Ukrajine. Nielen nás, ale aj Čechov a Maďarov. Slovenská vláda a osobitne diplomacia by mali vyvinúť úsilie, aby Česko, Slovensko a Maďarsko spojili svoje možnosti a v dohovore s ukrajinskou vládou a podkarpatskou samosprávou osobitne pomáhali tejto oblasti. Pomoc troch krajín obyvateľom jeden a polmiliónového  Podkarpatska by naši občania ani nespozorovali. Obyvatelia Podkarpatska však áno.

Rozvíjanie vzťahov s našimi priateľmi na Ukrajine je našou osobitnou povinnosťou. Je dobre, že zo Slovenska už dorazila zásielka humanitárnej pomoci na bojujúce Donecko a Lugansko. Nielen humanitárnej pomoci. V tlači prebehla správa, ako nášho dobrovoľníka v doneckej armáde zajali do Kyjeva. Podľa jeho slov nemal byť jediným Slovákom bojujúcim na východe Ukrajiny. Na druhej strane cez Slovensko prechádza reverzný tok plynu na Ukrajinu. Naše styky s Ukrajinou boli vždy plné dialektiky. Armáda Slovenskej republiky sa zúčastnila na východnom ťažení Nemecka, ale  slovenskí historici uvedeného obdobia zaregistrovali, že na Kryme slovenské, vlastne okupačné,  vojsko bránilo Rusov a Ukrajincov pred krymskými Tatármi. Až tak, že našich vojakov považovali za bielogvardejcov, ktorí bojujú na strane Nemecka.

Videl som dokumentárny film o benderovcoch ustupujúcich cez územie Československa na Západ. Jeden bojovník, ktorý to všetko prežil, vo filme vypovedal o prechode cez Slovensko. Stalo sa, že ich oddiel obkľúčila slovenská polícia. Slováci a Ukrajinci sa dohovorili, že Ukrajinci mohli prejsť lesom ďalej. Ukrajina je rôznorodá a nepodarí sa nám zaujať ideologicky jednotné stanovisko. Ale Podkarpatsko je malé a môžeme mu účinne pomôcť a nepýtať sa, kto za koho hlasoval. Nuž nepýtajme sa a konajme.

Ján Čarnogurský