18.2.2015 15:18:01

Ján Čarnogurský: Opäť o cudzích vojenských základniach na našom území

Vráťme sa k spoločnej verejnej diskusii o cudzích vojenských základniach na Slovensku. Ich podoba sa v rozhovoroch aktivistov upresňuje. Vychádza to, že verejné stretnutia by sa uskutočnili v prvej polovici marca, v niektorý štvrtok navečer.

Presný deň oznámim budúci týždeň. Ohlásili sa aktivisti z Košíc a vychádza to, že v Košiciach by mohli zorganizovať samostatnú verejnú diskusiu.Keby sa podarilo usporiadať v rovnaký deň a v približne rovnakom čase verejné diskusie vo viacerých mestách na Slovensku, to by bolo vôbec najlepšie.

Stretnutia občanov a verejné diskusie by boli na dve témy: 1. Či chceme alebo nechceme cudzie vojenské základne (vrátane NATO) na Slovensku a 2. Osobitne pozývame na stretnutia občanov, ktorí v januári písomne oznámili úradom, že uplatňujú výhradu svedomia a nenastúpia na vojenskú službu.

Budeme hovoriť o pomoci, aby na budúci rok mohli zaslať úradom také oznámenie všetci, ktorí majú záujem. Iniciatíve sa medze nekladú, ak sa nastolia aj iné témy, ale diskusia by nemala vyústiť do stratena. Ak bude záujem, možno sa dohodnúť na ďalšom stretnutí na rovnakom mieste dajme tomu za dva týždne. (Nemci sa v Drážďanoch stretávajú každý týždeň).

Na budúci týždeň uverejním návrh oznámenia úradom o stretnutí. Prísne vzaté stretnutie by nemalo podliehať ani oznámeniu, ale pre každý prípad, aby sme sa vyhli komplikáciám. Na uskutočnenie stretnutia netreba žiadne úradné povolenie. Nezabúdajte, že len hojná účasť na stretnutiach vyšle presvedčivý signál, aký je náš skutočný postoj ku cudzím vojenským základniam na Slovensku. Signál, ktorý budú musieť rešpektovať doma aj v zahraničí. Ďalší oznam o týždeň.

Ján Čarnogurský