29.5.2020 10:40:32

Ján Čarnogurský: „Mládež – priatelia Krymu“

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
(foto: Facebook)


Obchodné a kultúrne centrum Republiky Krym pod záštitou Stálej misie Republiky Krym pri prezidentovi Ruskej federácie a Ministerstva školstva Ruskej federácie vyhlasuje medzinárodnú internetovú súťaž „Mládež – priatelia Krymu“.Súťaž je určená pre mládež od 11 do 17 rokov a bude trvať od 1. júna do 15. júla. Cieľom súťaže je oboznámiť mladých ľudí zo zahraničia s vývojom Krymu ako súčasti Ruska, so životom Krymčanov, s tradíciami mnohonárodného krymského obyvateľstva, ich kultúrou a umením, s prírodnými krásami polostrova. Dôležitým cieľom súťaže je upevniť už existujúce ekonomické a priateľské vzťahy s Medzinárodným združením Priatelia Krymu (na Slovensku: Fórum priateľov Krymu) a so zahraničnými klubmi tohto združenia. Každý účastník dostane darček od vlády Republiky Krym.


Prihlášky posielajte na elektronickú adresu:

forumpriatelovkrymu@gmail.com

JUDr. Ján Čarnogurský