07.4.2020 09:40:56

Ján Čarnogurský ml.: Oslava oslobodenia Bratislavy v Rusku a na Slovensku

Pamätník na tzv. Malom Slavíne
Pamätník na tzv. Malom Slavíne
(foto: Ján Čarnogurský ml.)


Pred 75. rokmi, dňa 4. apríla 1945, oslobodila Červená armáda Bratislavu. Pre Slovensko tento deň znamenal v podstate ukončenie II. svetovej vojny. Slovensko prežilo v tom čase veľa zmien počas niekoľkých rokov, a to veľmi dramatických. Oslobodenie Bratislavy bolo zároveň začiatkom novej éry. (HSP)

 Bratislavu v tom čase bránili okupantské nemecké a maďarské vojská. Boje boli tvrdé a začali sa útokom 7. armády Červenej armády dňa 2. apríla 1945 z východu, jednotky 2. ukrajinského frontu práve vstúpili do Vajnor.

Nemecké a maďarské vojská mali silné pozície na Kolibe, na Bratislavskom hrade a na Mlynských Nivách. Útok na ich pozície bol sprevádzaný delostrelectvom a streľbou rakiet, zvaných Kaťuša.

Oslobodenie bolo ukončené 4. apríla poobede. Už 5. apríla sa život v meste začínal vracať do civilných koľají.

Pri oslobodzovaní Bratislavy zahynulo vyše 700 vojakov Červenej armády a asi stovka civilných obetí z radov Bratislavčanov.

Červená armáda následne, ešte v roku 1945, obnovila jediný most cez Dunaj, ktorý bol počas bojov zničený. Starý most, predtým tiež nazývaný Most Červenej armády, bol dlho jediným dunajským mostom v Bratislave, spájajúci ľavý breh mesta s Petržalkou, a to až do roku 1972.Na snímke pamätník na tzv. Malom Slavíne (detail)

 

 

Je chybou, že si Slováci a Bratislavčania oficiálne okrúhle výročie týchto udalostí nepripomenuli, naši oficiálni predstavitelia sa tvárili, akoby sa Bratislava od fašistických vojsk oslobodila sama.

Veľkou svetlou  výnimkou je Boris Kollár, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý si uctil v tento deň pamiatku padlých vojakov Červenej armády návštevou mohyly na Slavíne.

V Moskve si 75. výročie oslobodenie Bratislavy pripomenuli tiež, a to nielen veľkým ohňostrojom. Veď pri jej oslobodzovaní zahynuli stovky ruských vojakov, ktorí sú tu dodnes pochovaní.

Národ, ktorý si nectí svoju históriu, bude si ju vraj musieť zopakovať. Je možné, že nás slovanské vojská z východu budú musieť vyslobodiť z našich problémov ešte raz.

Kúsok nad Bratislavou, v lese Malých Karpát v smere do Marianky, sa nachádza turistické miesto nazvané Malý Slavín. Nachádza sa tam mohyla dvoch ruských vojakov, ktorí na tom mieste zahynuli v deň oslobodenia Bratislavy. Ivan Semenovič Gorjumov a Nikolaj Ivanovič Efimuškin zahynuli na tom mieste dňa 4. apríla 1945. Vždy, keď ideme s našou rodinou okolo, zastavíme sa pri ich mohyle a pomodlíme sa za nich modlitbu za zosnulých. Česť ich pamiatke.

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský ml.