22.5.2013 22:34:08

Ján Čarnogurský: Je čas myslieť aj na plán "B"

Pred 9 - timi rokmi sme vstúpili do Európskej únie. Alebo treba napísať, že nás prijali do EÚ? V každom prípade naše členstvo v EÚ znamená naplnenie volania z novembra 1989 : Naspäť do Európy.

EÚ vystupovala pred nami ako racionálne usporiadané spoločenstvo štátov a národov, ktoré vďaka tomu dokáže zabezpečiť pre svojich obyvateľov pokojné spolužitie a najvyššiu životnú úroveň vo svete. Na konferenciách sesterských strán nám naši partneri zo západnej Európy zdôrazňovali, že pôvodná myšlienka európskej integrácie vychádzala zo zamedzenia vojen medzi európskymi štátmi. Všetko ostatné, vrátane ekonomického úspechu, bol iba bonus navyše.

 

V dobe nášho vstupu do EÚ akoby sa prioritou stalo dodržiavanie ľudských práv a ekonomická spolupráca. Pri dodržiavaní ľudských práv sme nemali väčšie problémy. EÚ nám mohla vytknúť  sem – tam nejaké detaily, najmä v postavení rómskej menšiny. Ukázalo sa, že EÚ nám nevytýkala nič v otázkach postavenia národnostných menšín.

 

Museli sme však prispôsobovať svoje zákonodarstvo v ekonomickej sociálnej, administratívnej oblasti požiadavkám EÚ. Mal som na starosti novelizáciu Obchodného zákonníka a môžem povedať, že požiadavky , ktoré na nás stavala EÚ boli konštruktívne. Po vstupe do EÚ sa hranice medzi jednotlivými členskými štátmi stále viac a viac otvárali. Našim ekonomickým priestorom už nebolo iba Slovensko, ale postupne pol miliardové územie EÚ.

 

Na jednej strane sme sa vystavili konkurencii tohto obrovského územia, na druhej strane sme dostávali dotácie z rozpočtu EÚ a naše firmy mohli postupne podnikať a konkurovať tiež na tomto obrovskom území. Naša konkurencia stále ešte spočíva vo veľkej miere v nižších mzdových nákladoch, než v starých členských krajinách. Tak to išlo všade. Príde čas, keď už nebudeme konkurovať iba nízkou mzdou, ale vysokou pridanou hodnotou.

Keď píšem tieto riadky, píše sa v novinách, že slovenskí vedci vyvinuli umelú kožu s výnimočnými vlastnosťami. Takýchto slovenských výrobkov bude viac a viac. Jednoducho bez otvorenia hospodárskych hraníc, ktoré zabezpečila EÚ, by sa ani u nás nedala zvyšovať životná úroveň.

Ďalšou etapou bol náš vstup do eurozóny od 1.1. 2010. Odrazu sa stalo našou menou euro. Účasť v eurozóne, ekonomické reformy, do ktorých sa pred nami neodvážili iní, ako ozdravenie bánk, zavedenie rovnej dane, čiastočná privatizácia penzijného systému a iné, vyniesli Slovensko na špičku najrýchlejšie sa ekonomicky rozvíjajúcich krajín EÚ. V konkurencii pol miliardy Európanov zatiaľ obstávame. Napriek problémom euro je pre nás lepšie, ako pridržiavať sa národnej meny malého štátu. Boli by sme hračkou v hrách medzinárodných finančných špekulantov.

Finančná kríza, rast euroskepticizmu v dôležitých krajinách EÚ a úvahy o vnútornom rozčlenení EÚ na vyspelejšiu severnú skupinu a menej vyspelú južnú, dokazujú, že nič nie je vo svete natrvalo. EÚ stojí pred vnútornou reorganizáciou. Je správne, že sa chceme dostať do dokonalejšej skupiny štátov zoskupených okolo Nemecka.

Účasť vo vyspelejšom zoskupení bude spojená s väčším odovzdaním právomocí do centra. V jednej chvíli nám to už nemusí vyhovovať. Pre takú situáciu by sme mali začať rozmýšľať o pláne "B". Plán "B" neznamená vystúpenie z EÚ a pridanie sa kdesi inde. Plán "B" môže znamenať rozvoj ekonomických vzťahov aj s inou skupinou štátov, než štátov zoskupených okolo Nemecka.

 

Rozmýšľanie o pláne "B" malo začať už dávno. Musíme si uvedomiť, že ak odmietneme odovzdávať niektoré právomoci do centra, centrum nás vylúči z niektorých v podstate výhodných hospodárskych programov. Také programy by sme mali byť schopní nahradiť inými. Zatiaľ sa iba niektorí naši publicisti a politici odmietavo pozastavujú nad prevodom právomocí do centra, ale nemajú žiadne náhradné riešenie.

 

10. výročie je však dôvodom na oslavu. Vstup do EÚ bolo najlepšie z riešení, aké sme si mohli po páde komunizmu zvoliť. Vstúpili sme, obstáli sme a nastáva čas, aby sme nemuseli už iba pasívne prijímať rozhodnutia, na ktoré máme minimálny vplyv.


Článok bol uverejnený v Hospodárskych novinách dňa 2. 5. 2013.

 

 

 

http://www.jancarnogursky.sk/clanky/157/je-cas-mysliet-aj-na-plan-b