07.5.2018 08:42:55

Jalal Suleiman: Liberáli, nelegálni migranti a my ostatní

Liberáli pravicového, ako aj ľavicového charakteru sa vo veci migračnej vlny (ktorá nie je poslednou vlnou) sústreďujú  okolo dvoch hlavných argumentov:

  1. Utečenci potrebujú a zaslúžia si náležitú  ochranu podľa všetkých regulí medzinárodného spoločenstva.
  2. Migrácia pracovných síl je pre cieľové krajiny veľkou zásobárňou obohatenia vo všetkých oblastiach a odvetviach.

Skúsme sa pozrieť na tieto argumenty ktorými nás dennodenne bičujú v mainstreamových médiách.

Vydiskutujme si ich, aby sme sa  i “my, ostatní ” utvrdili v postojoch, a to argumentmi, nie prostredníctvom pocitov. Práve takáto diskusia by mala prebehnúť vo verejnoprávnych médiách. Ale , žiaľ, zámerne, odvážil by som sa povedať, účelovo, neprebieha. Tam práve počuť takzvané slniečkárske “fakty”, a my ostatní ich musíme akceptovať tak, ako nám ich predkladajú. Ak sa niekto z nás odváži prejavovať istú pochybnosť o ich pravde, okamžite dostane nálepku konšpirátora, nacionalistu, extrémistu či agresívne zmýšľajúceho komunistu. Osobne mám paradoxne tu výhodu, že už kvôli môjmu menu mi nemožno dať podobné nálepky, okrem obvinenia z boľševizmu, ktoré s určitou dávkou úsmevu prijímam. Aj z toho dôvodu, že dané osoby o histórii a teórii boľševizmu vedia len pramálo. Čiže ich frázy sú klišéovité a diletantské.

 

Migrant a utečenec

1. Niet pochýb o tom, že utečenci, nech sú akejkoľvek národnosti či náboženského vierovyznania, potrebujú našu pomoc a ochranu. Myslím si, že takýto postoj deklaruje aj ideologicky najagresívnejší občan SR, vedúci bandu holohlavých výrastkov. Lenže snahou tých, čo označujem v nadpise tohto príspevku, je zámerne zamieňať termín migrant a utečenec. Utečenec je vyhnancom zo svojej krajiny. Nutne potrebuje našu ľudskú  solidaritu a ochranu. Je osobou, nedobrovoľne azylujúcou z miesta jeho trvalého či prechodného pobytu zo živelných, politických, vojnových a iných dôvodov, do najbližšieho bezpečného miesta, kde jeho život prestane byť bezprostredne ohrozený. Ako náhle sa tento nedobrovoľný vyhnanec nelegálnou cestou posunie ďalej, stáva sa nezákonným imigrantom, pričom sa na neho vzťahujú všetky regule trestného práva. Teda ak napríklad sýrsky utečenec sa dostane do susedného Libanonu či Turecka, kde už prestal byť jeho život v ohrození, stále má štatút utečenca. Ak sa však dotyčný utečenec posunie ďalej na sever, tak sa stane nezákonným imigrantom. Takýto človek má právo od nás ostatných očakávať zaobchádzanie v súlade so všetkými úpravami trestného práva. Nik nemá nárok nás obviňovať z barbarstva, či z nedostatku solidarity. Ba naopak. Tí, čo nás mätú zamieňaním termínu migrant s utečencom sú pokrytci pseudoľavicového či pravicového charakteru! Teda títo farizeji, vítajúci údajných utečencov by sa mali hlavne zaujímať o zastavenie vojnových konfliktov. Pretože tie sú hlavným dôvodom, prečo k nám skutoční utečenci prichádzajú. Sú to pokrytci najhrubšieho zrna preto, lebo na jednej strane sa prejavujú ako vojnoví štváči a na strane druhej sa hrajú na filantropov!

2. Migrácia pracovných síl je v skutočnosti obohatením. Ale obohatenie nie v pozitívnom slova zmysle. Ide tu o škálu pracovných síl kapitálu, uprednostňujúceho záujem jeho chamtivých charakteristík. A to minimálne z dvoch hlavných príčin:

a) prichádza sem armáda nelegálnych migrantov bez akéhokoľvek pracovného práva či vedomosti o právach pracujúcich, čo zákonite negatívne ovplyvní i práva pracujúcich v Európe, ktoré boli vykúpené krvou robotníkov v Európe za posledných 150 rokov.

b) korporátny kapitál chce globalizovať všetko, okrem globalizácie pracovných vzťahov. Z toho automaticky vyplýva, že tento kapitál nechce investovať v krajinách, exportujúcich  migrantov, no naopak, chce tých “zdravších” priniesť do svojich závodov (montážne haly sú práve vo východnej Európe). Pripomína mi to nacistické triedenie telesnej elity v koncentračných táboroch. Slabí nemajú nárok na prežitie.

 

Migrácia bola, je a bude. My ostatní to vieme

Migrácia nie je hrôzostrašný akt. Chápeme, že človek má nohy a slobodu. Nohy, aby sa dal do pohybu a slobodu, aby si slobodne vybral, kde chce žiť. Lenže  toto konštatovanie nie je vstupným vízom kdekoľvek. Toto je len túžbou. Uskutočnenie tejto túžby požaduje splnenie určitých predpokladov a dodržanie určitých pravidiel. Argument, že naši občania boli prijatí za ostnatým drôtom neobstojí. Je to slniečkárska demagógia. Vtedy bola studená vojna a každý, kto sa uchádzal o štatút migranta bol prijatý ako utečenec z iného tábora frontovej línie. Alebo bol priamo nalákaný do pasce imperializmu pod prísľubom istých, nazvime to, výhod. Teda táto difúzia sa uskutočnila dvoma smermi. Na území dnešného Slovenka a Česka  sa nachádzajú desiatky tisíc takýchto osôb (grécka komunita sa počíta v desiatkach tisíc ľudí).

Legálna migrácia prebieha prehľadne, zákonne a prirodzene. Iné spôsoby migrácie označované rôznymi názvami treba odmietnuť a nenechať sa zmiasť.

 

Aké sú skutočne dôvody migračnej situácie?

Napadá ma v tejto chvíli rozruch, ktorý nastal pri vypuknutí vtáčej chrípky pred pár rokmi. Vtedy vlády všetkých, najmä európskych krajín, súťažili, kto skôr nakúpi vakcíny s protilátkou. Spomeňme si, ako potom Slovenská republika likvidovala vyše milión zbytočne nakúpených nepotrebných vakcín. Vskutku nepotrebných, lebo počet nakazených ľudí touto chrípkou bol dramaticky menší, ako tých, ktorí zahynuli v dôsledku pádu z bicykla… Hoci, samozrejme, nechcem znevažovať prevenciu. To v žiadnom prípade.

Projekt predaja daných vakcín bol však taký “úspešný”, lebo sa v ňom stretli mnohé záujmy. Z toho dôvodu doslova ryžoval farmaceutický priemysel, reklamne agentúry, mediálna sféra, politici, výskumné ústavy, občianske združenia a iní. Aj tu, v tomto prípade, to platí doslova a do písmena. V tejto migračnej vlne sa stretli mnohé záujmy, preto jej uskutočnenie bolo nesmierne “úspešne”. Vyjadrené ironicky. Slniečkári a ich občianske združenia s pochybným financovaním sú iba jedným z tých, ktorým táto kríza vyhovovala. Európski politici  vehementne vítali a fotografovali sa s takzvanými “utečencami”, posielali bojovníkov, peniaze a zbrane do konfliktných krajín v trestuhodnom boji proti legitímnym vládam (konkrétne sa jednalo o Líbyu, Sýriu či Jemen…).

Dnes je vyše 75 % legalizovaných migrantov v Nemecku bez práce. Žijú zo sociálnych dávok. Sú mladí migranti po následnom vymývaní mozgov v Nemecku potenciálnou zásobárňou vojakov obnoveného Bundeswehru pre budúcu konfrontáciu s Ruskou federáciou? Ak k tejto konfrontácii dôjde, tak s čistým svedomím dnes môžeme tvrdiť, že áno. Sú!

Podpredseda KSS Jalal Sulejman, 7. 5. 2018