22.11.2022 17:21:10

Ivan Lehotský: Prehľadná interaktívna mapa amerických vojenských základní vo svete

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
(foto: Defence-Imagery/Pixabay)


Kto chce chápať o čo ide na Ukrajine, musí brať do úvahy kontext. Jeho kľúčovou súčasťou je fakt, že je tu impérium, ktoré má vojenské základne vo všetkých kútoch sveta a usiluje sa o globálnu hegemóniu. K tomu tu máme jednu peknú vizuálnu pomôcku. (hlavnespravy.sk)Spojené štáty americké sú jediným štátom sveta, ktorý udržiava vo všetkých kútoch planéty Zem rozsiahlu sieť zahraničných vojenských základní a zariadení. Väčšina je v krajinách, ktoré sú do väčšej či menšej miery politickými a ekonomickými vazalmi USA, keď pri moci sú tam udržiavané miestne kompradorské elity pomocou nástrojov ako korupcia, vydieranie, farebné revolúcie a ďalšie sofistikované technológie manipulácie a diaľkového riadenia.*

Aby mohol naozaj každý vidieť a pochopiť rozsah a pravý zmysel amerického vojenského impéria, protivojnoví aktivisti z hnutia World Beyond War vytvorili jeho prehľadný obraz: interaktívnu mapu sveta aj s popisom jednotlivých amerických základní. Nájdete ju na ich stránke tu.


* Základom washingtonskej ríšskej propagandy, ktorá tvorí aj podstatu verzie podávanej našimi režimnými mainstreamovými médiami, je demagógia o tom, že USA sa usilujú o demokraciu (teda autentickú vládu ľudí jednotlivých krajín vo vlastných štátoch). Skutočnosť je presne opačná: USA sa usilujú o pravý opak demokracie – o diaľkové, teda nedemokratické riadenie týchto krajín.

O tom svedčia okrem iného aj samotné kľúčové zahraničnopolitické doktríny USA. Písali sme o tom viackrát, podstatu zachytáva napríklad tento úryvok z knihy Prípad Zakázané Hlavné správy (kúpiť si ju môžete tu).

Geopolitický zápas medzi ríšou kolektívneho Západu a odbojnými tiežveľmocami ako Rusko, Čína, prípadne ďalšie časti sveta, je v podstate o jednej veci: o tom, či sa podarí západnému, vojensky zďaleka najmocnejšiemu mocenskému centru totálne podmaniť si celú planétu, alebo aj naďalej ostane tých nezávislých centier viac.

Je logické predpokladať, že ak by sa podarilo hegemónovi prevalcovať Rusko a Čínu, tak tých ostatných by zlomil už oveľa jednoduchšie. Rozbiť Rusko, to je preto pre hegemóna prvou úlohou, to je skrátka objektívny fakt.

USA sa k svojej svetovládnej ambícii jednoznačne hlásia aj vo svojich strategických dokumentoch. Jedna z dôležitých doktrín, tzv. Wolfowitzova doktrína vo svojej pôvodnej verzii napríklad tvrdí: „Naším prvým cieľom je zabrániť znovuobjaveniu nového súpera, či už na území bývalého Sovietskeho zväzu, alebo inde, ktorý by predstavoval podobnú hrozbu, ako predtým Sovietsky zväz. Toto je dominantná úvaha, ktorá je základom novej regionálnej obrannej stratégie, a vyžaduje, aby sme sa snažili zabrániť tomu, aby akákoľvek nepriateľská moc ovládla región, ktorého zdroje by pod konsolidovanou kontrolou stačili na vytvorenie globálnej moci.“

Iným strategickým postulátom USA je tzv. Monroeova doktrína. Tá hovorí, že celá západná pologuľa je výlučnou sférou vplyvu USA. Monroeova doktrína má síce už dvesto rokov, ale predstavitelia USA sa na ňu stále odvolávajú. Napríklad v marci 2019 poradca prezidenta pre bezpečnosť John Bolton v súvislosti s dianím vo Venezuele povedal toto: „V tejto administratíve sa nebojíme použiť termín Monroeova doktrína. Venezuela je krajina v našej hemisfére, pričom cieľom všetkých prezidentov od čias Ronalda Reagana bolo mať kompletne demokratickú západnú pologuľu.”

Podobné formulácie, podobnú logiku a podobný arogantný prístup môžeme nájsť aj v ďalších dokumentoch či vyjadreniach predstaviteľov USA. Väčšinou sú menej priamočiare, podstata býva zabalená do orwellovskej newspeakovej vaty slov, ale oni sa svojimi svetovládnymi ambíciami a pocitom vlastnej vyvolenosti a výnimočnosti vlastne ani netaja.Ivan Lehotský (hlavnespravy.sk)