25.9.2015 08:57:13

Ivan Hečko: Prečo som proti NATO, resp. členstvu SR v tejto organizácii – akou krajinou je dnes vedúca krajina NATO, teda USA?

 

Najprv prečo sa touto otázkou zaoberám: Niet pochýb o tom, že hoci „šéf“ NATO je Európan, manipulátorom NATO sú USA. USA sa pritom zároveň stavajú do pozície hegemóna v oblasti demokracie a posudzovania jej úrovne v iných krajinách, až po „inštaláciu demokracie v zaostalých krajinách“ (ktorej praktickým výsledkom býva masové zabíjanie a chaos) a ktorej skutočným cieľom bolo zakaždým všeobecné rozšírenie sféry vplyvu, resp. zabezpečenie prístupu k nerastnému bohatstvu. Všeobecne je označovaná za krajinu vyspelého liberálneho kapitalizmu a krajinu demokratickú. Toto hlása hlavne jej mocná propaganda a opakujú to aj médiá a štátnici krajín EU. Mojím zámerom je konfrontovať toto tvrdenie s reálnymi prejavmi.

Z formálneho hľadiska je USA demokratický štát spolkového typu, ktorý používa tzv. prezidentský systém. Z hľadiska zákonov, ktoré určujú riadenie ekonomiky (federálneho) štátu ho skutočne možno charakterizovať ako liberálne kapitalistický štát.

Pozrime sa však aká je realita: V posledných rokoch existuje množstvo prípadov, kedy zjavne US administratíva porušovala vlastné zákony, resp. medzinárodné právo, napríklad pri škandáli s masovým odpočúvaním na domácej aj medzinárodnej úrovni, alebo pri vojenskom útoku na Irak. Orgány, ktoré mali dozerať na dodržiavanie zákonov, napr. v prípade odpočúvania komisia v Kongrese, svoje povinnosti ignorovali, možno predpokladať že pod tlakom štruktúr, ktoré nie sú ústavné. Jednotlivci, ktorí na nezákonnú činnosť upozorňujú, tzv. whistleblowers, ktorí sú teoreticky chránení zákonom, sú orgánmi USA stíhaní, a ak by sa dostali na pôdu USA, hrozí im trest smrti. Teda ak posúdime štát USA podľa reálnych činov, nemožno ho vyhodnotiť ako demokratický, keďže porušuje vlastnú ústavu a zákony.

Automaticky vzniká otázka ako je takáto porušovanie zákonov možné v štáte, ktorý je teoreticky podľa ústavy demokratický. Alebo ináč povedané – sú teda USA – hybná sila NATO - vôbec demokratický štát?   

Touto otázkou sa zaoberali napr. dvaja renomovaní profesori – prof. Martin Gilens (Princeton University) a prof. Benjamin I. Page (Northwestern University). Na základe multivariantnej analýzy dospeli k záveru, že „multivariantná analýza indikuje, že ekonomické elity a organizované skupiny reprezentujúce záujmy biznisu majú podstatný nezávislý vplyv na politiku vlády USA, zatiaľčo priemerní občania a masovo podporované záujmové skupiny majú malý alebo žiaden nezávislý vplyv - viď http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746 . Páni profesori záver výskumu formulovali takto: The US is dominated by a rich and powerful elite – USA sú ovládané bohatou a mocnou elitou. Článok má titulok „US is an oligarchy, not a democracy“.

Vyššie uvedený záver však nehovorí nič o tom ako je to možné, resp. aká porucha v organizácii alebo podstate štátu menom USA takto zvrátila jeho charakter. Zameral som sa teda na jeden z faktorov, ktorý do značnej miery určuje typ spoločnosti – rozloženie bohatstva. Vypomohol som si prácou štatistikov, ktorí sa touto otázkou zaoberajú vo viacerých článkoch, napr. http://www.theguardian.com/business/2014/nov/13/us-wealth-inequality-top-01-worth-as-much-as-the-bottom-90 , http://inequality.org/wealth-inequality/ , alebo http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html – vidieť, že sa touto otázkou zaoberá viacero odborníkov a spomenul ju niekoľkokrát aj prezident Obama ako problém, ak sa dobre pamätám tak aj v predvolebnej kampani. Rozloženie bohatstva v rámci spoločnosti totiž výrazne túto spoločnosť definuje a podľa všetkého určuje zároveň „kto tu vládne“ bez ohľadu na formálnu organizáciu štátu. Výsledok pre USA a rok 2012 je nasledujúci:

Najbohatších – t.j. „horných“ 0.1% (jedna desatina percenta!) obyvateľstva vlastní toľko ako „dolných“ 90%. Toto rozloženie je pozoruhodné a vlastne vôbec nie je v súlade so spoločnosťou kapitalistického typu, zodpovedá skôr obdobiu feudalizmu.

Tento údaj zároveň všetko vysvetľuje – USA nevládne prezident, ani kongres, ale malá skupina bohatých ľudí. K ďalšiemu rastu nerovnomernosti rozloženia bohatstva títo ľudia ďalej prispievajú faktickým ovládaním štátu, ako aj možnosťami ktoré im obrovské množstvo prostriedkov dáva pre čiastočnú manipuláciu s trhmi, čím sa dajú vysvetliť niektoré pohyby na trhoch ktoré sú v rozpore s teóriou. Táto skupina bohatne aj v čase finančnej krízy, ktorú pritom pravdepodobne títo ľudia cielene vyvolali.

Ale pre nás táto skutočnosť znamená ešte niečo iné: veľkú časť tejto skupiny predstavujú výrobcovia zbraní a táto skupina ľudí teda nepriamo (asi aj priamo) ovláda aj NATO. NATO - oficiálne a podľa zmluvy o NATO organizácia na zabezpečenie mieru - teda v praxi predstavuje prostriedok ktorý zabezpečuje US výrobcom zbraní odbyt. Pre výrobcov zbraní dnes zjavne pracujú tajné služby USA a ďalších členov NATO s cieľom vyvolávať (a udržovať) vo svete konflikty. Od druhej svetovej vojny je každá vojna alebo konflikt výsledkom konkrétneho business plánu týchto ľudí. Dnešná migračná vlna, ktorá spôsobuje Európe obrovské náklady, je vedľajší produkt (ak to nebol zámer, čo je tiež dosť pravdepodobné, viď napr. http://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story ) realizovaných business plánov bohatých Američanov. Nie je čas aby sa EÚ začala chovať ako veľmoc a predložila USA účty? A my, ako členská krajina NATO, sme v tejto hre smrti a chaosu v prospech pomerne malej skupiny súkromníkov vlastne spolupáchateľom, súčasťou ich „nástroja na zabezpečenie odbytu produkcie“. Je najvyšší čas s tým skoncovať, kým niekto predloží účty nám. 

Ivan Hečko