07.2.2014 07:28:06

Iskandery už aj na export

Operačne-taktické raketové komplexy Iskander sa už budú môcť exportovať, oznámil generálny konštruktér Valerij Kašin.

Dodal, že "sami sme zastavili export Iskandera na medzinárodný trh, pretože sme od Ministerstva obrany RF dostali objednávku, ktorá si vyžadovala 4 - 5 násobne zvýšiť produkciu komplexov". Preto bolo zahraničným záujemcom odporúčané obracať sa na nás so žiadosťami o dodávkach nie skôr ako v roku 2015.

Dnes už máme zavedenú potrebnú  kvantitu produkcie, môžeme teda pristúpiť aj k dodávkam pre zahraničných záujemcov. "No a objednávky na komplex už existujú", - dodal Kašin.

 

 

Podľa vz.ru, 7. február 2014