27.6.2020 12:00:53

Informácie pre občanov Ruskej federácie – Информация для граждан Российской Федерации

Na snímke budova Veľvyslanectva RF v Bratislave
Na snímke budova Veľvyslanectva RF v Bratislave
(foto: TASR)


Vážení občania Ruska, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku zriadilo volebný obvod pre uskutočnenie Všeruského hlasovania. Pozývame Vás na účasť v celoštátnom hlasovaní o zmenách a doplneniach Ústavy Ruskej federácie, ktoré sa uskutoční 1. júla 2020 od 8:00 do 20:00 na adrese: Bratislava, ul. Marothýho 3 (budova konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruska na Slovensku) (HSP)

 Bude tiež usporiadané výjazdové hlasovanie dňa 27. júna 2020 od 9:00 do 12:00 v Banskej Bystrici na ul. Komenského 3. a 28. júna 2020 od 09:00 do 12:00 v Košiciach na ul. Hradbová 11.

Ak nebudete mať možnosť hlasovať bezprostredne vo volebnej miestnosti 1. júla 2020, je umožnené hlasovanie v predstihu v konzulárnom oddelení Veľvyslanectva od 25. do 30. júna 2020 v čase od 14:00 do 16:00. O svojom rozhodnutí hlasovať predčasne treba vopred informovať telefonicky na čísle: 02 / 544-14-994 alebo e-mailom konzulat@rusemb.sk.

Právo voliť majú občania Ruskej federácie, ktorí dosiahli vek 18. rokov. Je potrebné mať pri sebe platný občiansky preukaz alebo cestovný pas Ruskej federácie.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu odporúčame používať vlastné guľôčkové perá, ako aj osobné ochranné pomôcky. Vo volebnej miestnosti je povinné nosenie rúška ako aj dodržiavanie sociálneho odstupu.

Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.slovakia.mid.ru

 


 

Информация для граждан Российской Федерации

Уважаемые граждане России,
Информируем, что Посольством России в Словакии образован избирательный участок для проведения общероссийского голосования. Приглашаем Вас принять участие в голосовании по вопросу изменений в Конституции Российской Федерации, которое состоится 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по адресу: г. Братислава, ул. Marothýho 3 (здание консульского отдела Посольства России в Словакии).

Будет также организовано выездное голосование 27 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 в г. Банска Быстрица по адресу: ul. Komenského 3 и 28 июня 2020 года с 09.00 до 12.00 в г. Кошице по адресу: ul. Hradbová 11.

В случае отсутствия возможности проголосовать на избирательном участке непосредственно 1 июля 2020 года можно будет проголосовать досрочно в консульском отделе Посольства с 25 по 30 июня 2020 года с 14.00 до 16.00 часов. При этом о своем решении проголосовать досрочно необходимо сообщить заблаговременно по телефону 02/544-14-994 или электронной почте konzulat@rusemb.sk.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет на день голосования. При себе необходимо иметь действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо общегражданский заграничный паспорт.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации рекомендовали бы использовать личные шариковые ручки, а также средства индивидуальной защиты. Ношение маски в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно.

Дополнительная информация доступна на сайте www.slovakia.mid.ru


 

PR článok/HSP