12.1.2022 20:51:48

Informácia z veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Na snímke budova veľvyslanectva RF v Bratislave
Na snímke budova veľvyslanectva RF v Bratislave
(foto: Facebook)


V súvislosti s čoraz častejšími publikáciami v médiách, ktoré tvrdia, že západní lídri nikdy nesľubovali nerozšírenie NATO na východ, by sme radi citovali priamo z odtajnených záznamov rozhovorov predstaviteľov sovietskeho vedenia s ministrom zahraničných vecí USA J. Bakerom, nemeckým kancelárom H. Kohlom, predsedom vlády Veľkej Británie J. Majorom, ministrom zahraničných vecí Veľkej Británie D. Hurdom a francúzskym prezidentom F. Mitterrandom.

 Citáty pochádzajú z knihy J. M. Primakova Stretnutia na križovatkách:

James Baker (bývalý minister zahraničných vecí Spojených štátov):NATO je mechanizmom, ktorý zabezpečuje prítomnosť Spojených štátov v Európe. V prípade likvidácie NATO by už taký mechanizmus prítomnosti USA v Európe neexistoval. Chápeme, že nielen pre Sovietsky zväz, ale aj pre iné európske krajiny je dôležité mať záruku, že ak si v rámci NATO Spojené štáty zachovajú svoju prítomnosť v Nemecku, tak sa jurisdikcia alebo vojenská prítomnosť NATO nerozšíri smerom na východ ani o jeden cól.

Nazdávame sa, že konzultácie a rokovania v rámci mechanizmu „dva plus štyri“ poskytnú záruku, že zjednotenie Nemecka nebude viesť k rozširovaniu vojenskej organizácie NATO na východ.

(Záznam rozhovoru M. S. Gorbačova s ministrom zahraničia J. Bakerom 09.02.1990.)


H. Kohl (bývalý kancelár Nemeckej spolkovej republiky):Nazdávame sa, že NATO nesmie rozširovať sféru svojej pôsobnosti. V tejto otázke treba nájsť rozumné riešenie.

Dobre chápem bezpečnostné záujmy Sovietskeho zväzu a uvedomujem si, že vy, pán generálny tajomník, a sovietske vedenie zrozumiteľne vysvetlíte občanom ZSSR, o čo tu ide. Jedna vec je, keď sa rozprávame my, a iná, keď hovorí prostý ľud. On má v živej pamäti osud svojich otcov a bratov.

(Záznam rozhovoru M. S. Gorbačova s federálnym kancelárom H. Kohlom 10.02.1990.)


Ako vyhlásil premiér Veľkej Británie (John Major - poz. red. SRS), on „nepredpokladá, že by sa východoeurópske krajiny v súčasnosti alebo v budúcnosti mohli stať členmi NATO.“

(Informácia ministra obrany ZSSR D. T. Jazova M. S. Gorbačovovi o rozhovore s premiérom Veľkej Británie Johnom Majorom 06.03.1991.)


D. Hurd (bývalý minister zahraničných vecí Veľkej Británie - pozn. red. SRS) vyhlásil, že NATO neplánuje pripojenie krajín východnej a strednej Európy k Severoatlantickej zmluve v takej či onakej forme.”

(Informácia ministra zahraničných vecí ZSSR A. A. Bessmertnycha o záveroch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí Veľkej Británie Douglasa Hurda v ZSSR 26.03.1991.)


François Mitterrand (bývalý prezident Francúzska):Je tu ešte jeden dôvod. Každý zo spomínaných štátov (išlo o bývalých členov Varšavskej zmluvy – pozn. J. P.) sa bude snažiť zaistiť svoju bezpečnosť uzavretím separátnej zmluvy. S kým? Je jasné, že s NATO. Lenže taká perspektíva v prípade ZSSR neprichádza do úvahy. Toto vzbudí u Sovietskeho zväzu pocit izolácie alebo až obkľúčenia. Som presvedčený, že takáto cesta by pre Európu nebola správna.

(Záznam rozhovoru M. S. Gorbačova s francúzskym prezidentom F. Mitterandom 06.05.1991.)redakcia z rusemb