27.1.2017 16:03:01

Informácia z valného zhromaždenia: \\\"Dnes sme my pokračovatelia slovenského rusofilstva!\\\"

VZ, 26. 1
VZ, 26. 1

 

Vo štvrtok 26. januára 2017 sa v doposiaľ najväčšom počte účastníkov konalo Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti, ktorého sa zúčastnil aj veľvyslanec RF v SR Alexej L. Fedotov.

 

Správu o činnosti predniesol predseda spoločnosti Ján Čarnogurský, ktorý skonštatoval, že naša spoločnosť početne rastie a dosiahla už 645 členov (len za ostatný rok nám pribudlo 95 členov). A deje sa to napriek tomu, že sme výrazne proruskí a proslovanskí a pôsobíme v mediálne a propagandisticky tvrdom a arogantnom rusofóbskom prostredí.

„My schvaľujeme ruskú politiku, pretože logicky niet na nej čo neschvaľovať“, povedal J. Čarnogurský a uviedol na to aj rad príkladov: vojnu v Sýrii, vazalské správanie mienkotvorných médií... Osobitne pri tom poukázal na odborno-politickú úroveň nášho ministerstva zahraničia a jeho vyhlásenia, ktoré vývoj v rade prípadoch nepotvrdil. A naopak, naše vyhlásenia, všetko, čo zaznelo na protestných zhromaždeniach proti základniam cudzích vojsk na území SR a okupovaniu Slovenska nimi..., vývoj potvrdil ako nespochybniteľnú pravdu. „Dnes to potvrdzuje aj prezident Donald Trump, ktorý hovorí, že NATO je zastarané a EÚ mu je ľahostajná“, konštatoval J. Čarnogurský a zvýraznil, že „zahraničná politika Slovenska sa javí ako nezorientovaná, bojácna a bez konceptu“. Slovensko-ruská spoločnosť nedovoľuje rusofóbskej politike zvíťaziť aj svojimi webmi a blogmi.   

Pri hodnotení vnútrospoločenského života sa predseda zmienil aj o našich výletoch do zahraničia a po Slovensku, o spoločných kultúrnych podujatiach a s uspokojením konštatoval, že nám po celom Slovensku rastie počet klubov Arbat (je ich 9), ktoré svojich rodákov oslovujú vlastnými aktivitami. Konkrétne poukázal na úspechy našich kolegov z Trenčína, Spišskej Novej Vsi a Prešova. Podľa môjho názoru sme sem zabudli uviesť aj priateľov zo Zvolena. Na záver tohto bodu predseda Čarnogurský zdôraznil, že „dnes sme my pokračovatelia slovenského rusofilstva!“.

V diskusii zaznel rad názorov na spestrenie vlastného života, lenže zazneli aj námety, na ktoré Slovensko-ruská spoločnosť má minimálne alebo vôbec žiadne páky. Konkrétnejšie stanovisko k nim zaujme prvé rokovanie novej správnej rady.

K niektorým námetom sa vyjadril aj ruský veľvyslanec. Napríklad aj k úrovni signálu a dostupnosti ruských televízií a rozhlasu. Ale aj to bude téma rokovania správnej rady. Pri opodstatňovaní prirodzenej dôležitosti tejto požiadavky zazneli slová, že na Slovensku akoby platilo, že „pozerať ruskú televíziu, ako by bolo nehodné tohto národa“.

Okrem plánu práce na tento a ďalšie roky boli v programe valného zhromaždenia veľmi dôležité ešte tri body. Zmena stanov spoločnosti v troch bodoch, voľba členov novej správnej rady a voľba predsedu spoločnosti.

Za členov správnej rady boli na obdobie ďalších troch rokov zvolení: Natália Dostovalová z Košíc, Larisa Plechanova z Bratislavy, Branislav Fábry z Bratislavy, Branislav Rusiňák zo Spišskej Novej Vsi a František Kavuľák z Trenčína. Za predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti bol na ďalšie funkčné obdobie opätovne zvolený Ján Čarnogurský.

Vladimír Mikunda