04.8.2012 10:55:06

Idea predvojnového protifašistického zákona ochráni súčasnú demokraciu

Ruská Duma zrejme už tento týždeň prijme v prvom čítaní zákon o mimovládnych organizáciách, ktoré sú financované zahraničím. Novinám Vzgljad zdroj v Kremle pripomenul, že obdobný zákon funguje už dlhé desaťročia v USA, ktoré ho prijali už v tridsiatych rokoch minulého storočia.
„Spojené štáty mali v tom čase problémy s cudzím vplyvom a aj vďaka tomuto zákonu ich prekonali a stali sa baštou slobody a demokracie“.
Keďže projekt nového ruského zákona si vyžaduje aj novelizáciu trestného poriadku, bolo potrebné, aby sa k nemu vyjadril ruský najvyšší súd a vláda. „Vyjadrenia už máme“, povedal zdroj, ktorý neskrýval, že v úrade prezidenta je tento projekt tiež aktívne podporovaný.
Pripomeňme, že v internete sú uverejnené mnohé petície ruských spoločenských organizácií tvrdiacich, že niektoré mimovládne organizácie dostávajú zo zahraničia „mnohomiliónové rozpočty na financovanie činnosti nasmerovanej proti Rusku“ a že tieto „miliardy dolárov sa investujú na podkopávanie celistvosti našej krajiny, stability politického systému a na zlikvidovanie mierumilovného života občanov“.
„Opierame sa o analógiu amerického zákona o cudzích agentoch (Rusi prevzali aj samotný pojem „cudzí agent“ – red.), čiže o právne skúsenosti krajiny s rozvinutou demokraciou. V americkom dokumente je napísané, že tí, ktorí sa zaoberajú politickou činnosťou na území USA, musia informovať, že sú cudzími agentmi. No a tak o nich vie celá americká spoločnosť“.
Týmto zákonom „zavádzame pravidla civilizovanej hry“, doplnil zdroj a zdôraznil, že „nikto nikomu nebude nič zakazovať, no robte to tak, aby sme o tom vedeli“.
x x x
Obdobný zákon bol v USA prijatý v roku 1938 aby zamedzil nacistickú propagandu Nemecka v americkej tlači. Napriek víťazstvu vo vojne, zákon zostal platiť aj po roku 1945.
Naposledy bol uplatnený minulý rok keď boli zatknutí dvaja Američania pochádzajúci z Kašmíru za lobovanie (za pakistanské peniaze) za nezávislosť Kašmíru od Indie.
S týmto zákonom mali problémy už aj niektorí Rusi. Napríklad predstaviteľka Rady pre obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi krajinami SNŠ a USA Veronika Krašeninnikova, ale aj jeden predstaviteľ Petrohradu v USA“. Do spár tohto zákona sa tiež dostal politológ Vjačeslav Nikonov, ktorý v New Yorku založil odbočku fondu „Ruskij mir“, a rovnako aj Andranik Migranjan, šéf newyorského Inštitútu demokracie a spolupráce.
Obdobné zákony síce fungujú vo Francúzsku a v Izraeli, no orientácia na priame prevzatie skúseností z USA je vraj vyjadrením uznania Rusov k americkým demokratickým skúsenostiam.
„Spojené štáty už určité problémy spojené s cudzím vplyvom zažili. Aj vďaka tomuto zákonu dokázali tieto hrozby prekonať a pre celý svet sa stali baštou slobody a demokracie. No zákon napriek tomu nezrušili a používajú ho doteraz“, - povedal kremeľský zdroj.
„Zákon sa bude uplatňovať voči mimovládnym organizáciám, ktoré napĺňajú dva príznaky. Ak fungujú na zahraničnej finančnej podpore a ak sa zaoberajú politickou činnosťou. V tomto prípade už musia mať špeciálnu registráciu ministerstva spravodlivosti“, - dodal respondent.
Zákon bude tiež presne vymedzovať „čo znamená „cudzie peniaze“? a „čo znamená zaoberať sa politikou?“ ...
Podľa Vzgljad.ru, 2. júl 2012