15.2.2019 17:11:32

Hroby padlých ruských/sovietskych vojakov na Slovensku

Vojnový cintorín vojakov Červenej armády na Bôriku v Žiline
Vojnový cintorín vojakov Červenej armády na Bôriku v Žiline
(foto: zilina-gallery.sk prevzaté)

Slovensko-ruská spoločnosť spolupracuje s Ruským veľvyslanectvom v Bratislave pri hľadaní a opatere hrobov padlých ruských/sovietskych vojakov z 1. aj 2. svetovej vojny na Slovensku

V tej súvislosti vyzývame členov SRS a všetkých priateľov Ruska, aby oznámili údaje o ešte neznámych jednotlivých a spoločných hroboch vojakov Ruskej armády z 1. svetovej vojny a vojakov Červenej armády z 2. svetovej vojny, ako aj o stavoch vojnových hrobov a cintorínov, ktoré sa zachovali v mestách a obciach na Slovensku.

Pripravuje sa identifikácia a menné zoznamy vojakov Ruskej armády a Červenej armády, ktorí zahynuli na Slovensku. Kto disponuje akýmikoľvek archívnymi údajmi vrátane pohrebných a exhumačných kníh, prosíme o zaslanie všetkých údajov priamo na príslušné oddelenie Ruského veľvyslanectva (spojenie uvádzame nižšie).

Informácie o slávnostných podujatiach, vojnových hroboch a pamätných miestach môžete tiež priamo uverejniť na internetovom portáli

Miesto pamäti https://местопамяти.история.рф/

ktorý je interaktívnou mapou pamätných miest a hrobov príslušníkov Ruskej armády a Červenej armády, padlých počas oboch svetových vojen. Každý užívateľ zo Slovenska môže túto interakčnú mapu doplniť.

Pozývame vás zúčastniť sa na tomto veľkolepom projekte, zameranom na zachovanie pamätných miest, pomníkov, miest hromadných hrobov vojakov, ktorí zahynuli na bojiskách vojen aj za našu slobodu.

Kontaktné spojenia na oznámenie údajov:

Mail: uppzo slovak@mil.ru

Telefón kancelárie: +421 455 29 677

Obyčajnou poštou na adresu veľvyslanectva: Veľvyslanectvo RF v Slovenskej republike, Godrová ul. 4, 811 06 Bratislava.

ilustračný obrázok: Vojnový cintorín vojakov Červenej armády na Bôriku v Žiline Военное кладбище Красной армии Жилина Je na ňom pochovaných 1907 sovietskych vojakov, ktorí padli v bojoch pri prechode frontu v priestore od Liptovského Mikuláša po Žilinu v roku 1945.

foto: zilina-gallery.sk

redakcia,prevzaté z tlač.info Veľvyslanectva RF