23.4.2014 17:06:41

Historicky prvá turecká sústrasť za genocídu Arménov

 

Premiér Turecka Tayyip Erdogan v parlamente po prvýkrát vyjadril sústrasť  vnukom Arménov, padlých „v udalostiach začiatkom 20. storočia“.

 

„S nádejou a vierou v to, že starobylé národy, majúce zhodné zvyklosti a tradície, si spolu dokážu dôstojne pripomenúť spoločnú minulosť i straty, želáme si, aby duše Arménov, padlých v udalostiach začiatkom 20. storočia, odpočívali v pokoji a ich vnukom vyjadrujeme svoju sústrasť“, - povedal a pripomenul, že 24. apríl je osobitným dňom pre Arménov. Je to „deň, ktorý má osobitý význam pre Arménov nášho štátu i pre všetkých Arménov sveta. Je vzácnou príležitosťou na slobodnú výmenu názorov o historických udalostiach.“

„Nedá sa odmietať, že posledné roky existovania Osmanskej ríše boli pre milióny jej tureckých, kurdských, arabských, arménskych a ďalších občanov, bez ohľadu na ich náboženské vyznanie a etnický pôvod, zložitým obdobím, naplneným trpkými udalosťami“, - zdôraznil Erdogan.

Podľa vz.ru, 23. apríl 2014