29.9.2014 15:02:11

Halonoviny: Metódy ukrajinskej chunty

Otvorený list opozičnej poslankyne ukrajinskej Najvyššej rady Jeleny Bondarenkovej. "Já, Jelena Bondarenková, lidová poslankyně za Stranu regionů, která se nachází v opozici vůči současné moci na Ukrajině, chci tímto prohlásit, že současná moc se dopouští přímých hrozeb fyzickou likvidací opozičních politiků na Ukrajině, odebráním práva na svobodu slova opozice v parlamentu i za jeho hranicemi a také spolupachatelství při zločinech proti nejen opozičním politikům, ale také proti jejich dětem."

Celý list na: http://www.halonoviny.cz/articles/view/29792698

halonoviny.cz, 29. september 2014