06.1.2015 23:07:52

Gorbačovova zrada na Malte

To, že stretnutie G. Busha st. a M. Gorbačova v decembri 1989 pri brehoch Malty zanechalo v histórii poriadnu stopu už nikto nepochybuje. Len hodnotia ju rôzne. Jedni hovoria o finálnej bodke studenej vojny,  iní, že veľkosťou išlo o bezprecedentnú zradu. Pochopiteľne, že Gorbačov a členovia jeho týmu s tým nesúhlasia (akoby aj ich súhlas by sa rovnal otvorenej vlastizrade - pozn. red.). Čo však hovorí súčasný vedecký pohľad?  Hovorí doktor historických vied a člen Zinovievského klubu Oleg Nazarov.

Čo považovať za zradu?

Kĺúč k odpovedi na túto otázku poskytol veľký ruský mysliteľ a vlastenec svojej krajiny Alexander Zinoviev. Tento svetový filozof a logik používal slovo "zrada" v sociologickom zmysle, podtrhujúc, že "vedecký pojem sa v danom prípade javí explikáciou (spresnením) intuitívneho použitia slov. Osahuje morálno-právny zmyslový základ".

V článku "Faktor zrady" Zinoviev napísal: "Aby sme zhodnotili konanie najvyššej sovietskej moci ako zradcovské alebo ho odmietli, treba, po prvé, vychádzať z povinnosti vlasti voči vládnucemu obyvateľstvu. Táto povinnosť spočíva v tom, aby sa zachoval a upevnil existujúci poriadok, vochrane územnej celistvosti krajiny, v upevňovaní a obrane suverenity krajiny vo všetkých aspektoch jej sociálnej organizácie (moci, práva, ekonomiky, ideológie a kultúry), v zabezpečení osobnej bezpečnosti občanov, v ochrane systému výchovy a vzdelávania, sociálnych a občianských práv, skrátka povedané - všetkého toho, čo bolo dosiahnuté za sovietske roky a čo sa stalo zvykovým životným štýlom obyvateľstva. Moc o tomto vedela. Obyvateľstvo bolo presvedčené, že moc si bude plniť svoje povinnosti a dôverovalo jej. Splnila teda moc tento svoj dlh? Ak nie, tak prečo?

Po druhé,treba si vyjasniť, či sovietska moc konala samostatne alebo bola manipulovaná z vonku, plánovalo sa jej konanie niekým mimo štátu alebo nie, konala moc v záujme tejto sily alebo nie?"

Zinoviev skôr ako všetci ostatní spoznal v Gorbačovovi potenciálneho zradcu: "Ešte dovtedy ako sa stal generálnym tajomníkom ÚV KSSZ saocitol v Anglicku. No a tam odmietol navštíviť Marxov hrob a namiesto toho šiel na stretnutie s kráľovnou. Požiadali ma okomentovať tento fakt. Povedal som, že sa tým začína epocha bezprecedentnej historickej zrady. Moje pocity ma neoklamali".

 

Viac:  http://ria.ru/zinoviev_club/20150101/1040924212.html

Podľa ria.ru, 1. január 2015