30.10.2020 20:22:34

Geografický diktát 2020 sa bude konať 29. novembra!

zdroj: rcvkba.sk
zdroj: rcvkba.sk


Milí priatelia! Pozývame vás zúčastniť sa veľkolepého podujatia – Geografického diktátu!

Pripomenieme, že Geografický diktát sa od roku 2015 koná každoročne. Účastníci podujatia anonymne odpovedajú na otázky o geografii Ruska. Môžu to byť otázky z oblasti všeobecne známych faktov z geografie ako aj úlohy, ktoré vyžadujú využitie obrazného myslenia, systémovej logiky a hlbokej erudície.Organizátorom podujatia je ruská spoločenská organizácia Ruská geografická spoločnosť (ďalej – RGS, Spoločnosť).

Celkovú organizáciu prípravy, uskutočnenia a vyhodnotenia výsledkov podujatia má na starosti Organizačný výbor a operatívne riadenie zasa Pracovná skupina. Zloženie organizačného výboru a Pracovnej skupiny sa formuje zo zástupcov RGS, partnerských a výkonných organizácií.

Diktát sa koná s cieľom popularizovať geografické vedomosti a zvýšiť záujem o geografiu Ruska.


Ciele Diktátu sú nasledovné:

- motivovať rôzne vrstvy obyvateľstva ku štúdiu geografie vlastnej krajiny, tieto znalosti by mali patriť do nevyhnutnej výbavy vzdelaného človeka;

- zvýšiť záujem o Rusko a rozšíriť hodnoverné informácie aj v zahraničí;

- umožniť obyvateľom Ruska a zahraničia zapojiť sa do intelektuálnej súťaže z geografie a dozvedieť sa svoj výsledok;

- pritiahnuť pozornosť médií k otázke popularizácie geografie.


Na Slovensku sa Diktát bude konať na pôde Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, na ulici F. Kráľa 2,  v slávnostnej sieni na prízemí.

Záujemcovia sa môžu na podujatie zaregistrovať na telefónnom čísle +421252625981 alebo prostredníctvom  е-mailu: slovakia@rs.gov.ru


Program práce platformy 29. novembra:

11:00 – otvorenie platformy;

11:00-12:00 – príchod a registrácia účastníkov, rozdanie formulárov na napísanie Diktátu;

12:00-12:15 – kvíz, inštruktáž ohľadom vyplnenia formuláru, na ktorom sa bude písať Diktát;

12:15-13:00 – písanie Diktátu;

13:00-13:10 – vyzbieranie vyplnených formulárov s napísaným Diktátom;

13:10 uzavretie platformy.


Účasť v projekte je bezplatná, bez vekového obmedzenia. Povinné je dodržiavanie bezpečnostných opatrení nariadených vládou SR, aktuálne platných v deň uskutočnenia podujatia.

Pripraviť sa na Geografický diktát  môžete pomocou online testov na oficiálnej stránke projektu: dictant.rgo.ru

V prípade, že budú v oblasti zavedené obmedzenia spojené so zložitou epidemiologickou situáciou pre koronavírusovú infekciu  COVID-19, organizátor platformy sa môže rozhodnúť uskutočniť medzinárodnú osvetovú akciu Geografický diktát v dištančnom formáte, o čom bude uverejnená doplňujúca informácia.

Geografický diktát môžete napísať aj na internete. Online diktát začína na stránke  dictant.rgo.ru v ten istý deň, keď aj na offline platformách, ale bude trvať niekoľko dní, aby si všetci záujemcovia stihli otestovať svoje vedomosti.zdroj: https://dictant.rgo.ru/news/geograficheskiy-diktant-2020-sostoitsya-29-noyabrya


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave