20.1.2016 12:44:39

Gazprom roztrhol dohodu o Južnom prúde

Spoločnosť South Stream Transport B.V., založená na výstavbu morskej časti plynovodu, vydala súhlas na oslobodenie Gazpromu od všetkých záväzkov.

V podstate tým padli všetky reči, že projekt Južného prúdu bude obnovený a že sa bude riešiť koncom januára na zasadnutí Rusko-bulharskej medzivládnej komisie.

Podľa lenta.ru, 20. 1. 2016