03.4.2013 22:31:43

Gazprom nefť sa po prvý raz prevŕtal k nálezisku bridlicového plynu

Vrt má prítok plynovoropnej zmesi asi 80 kubíkov za deň. Odborníci ho však považujú za perspektívne nálezisko.Viac: http://vz.ru/news/2013/4/3/627200.html

Podľa vz.ru, 4. marec 2013