04.8.2012 10:55:06

Gazprom má slovenského dvojníka

V SR bola zaregistrovaná spoločnosť Gazprom, s.r.o., píšu noviny Kommersant, ktorá podľa tvrdení monopolistu nemá k ruskému Gazpromu žiadny vzťah. Hoci jej zahraničné dcérske firmy sa tiež tak nazývajú. Experti tvrdia, že pre Gazprom je výhodné čo najrýchlejšie si rozanalyzovať situáciu aby situáciou neutrpel jeho imidž. Zaujímavá je tu aj ďalšia vec. Že jedným z predstaviteľov slovenskej spoločnosti je Nikolaj Medvedev, menovec Alexandra Medvedeva stojaceho na čele ruského Gazpromu.
Základný kapitál slovenskej spoločnosti je 500 miliónov EUR, aj keď zakladatelia zatiaľ splatili „len“ 150 miliónov EUR.
Podľa zdrojov „Kommersantu“ takáto zhoda názvu Gazprom i priezviska Medvedev v jednom registri (kliknite na www.orsr.sk a presvedčte sa aj sami) môže byť aj z dôvodu plánovanej kompromitácie A. Medvedeva, resp. „prikrytie“ známou značky využiť na nejaké obchodné operácie.
V predmete činnosti slovenského Gazprom, s.r.o. je zaregistrované široké spektrum činnosti, energetické nosiče sa tam však neuvádzajú. Jedným z jej zakladateľov je MARICA LIMITED a tak sa ruský Gazprom pokúša zistiť kto sa za týmto menom „skrýva“. A taktiež kto je Nikolaj Medvedev? Iba mimochodom, naposledy mal ruský Gazprom problémy so zahraničnými dvojníkmi pred piatimi rokmi.
Podľa analytičky „Veles Kapitál“ Iriny Ladyginovej objavenie sa Gazprom, s.r.o. nemá takú váhu aby sa to akýmkoľvek spôsobom odrazilo na dynamike akcií ruského Gazpromu na trhu.
- Berúc do úvahy minulé precedensy s objavovaním sa dvojníkov veľkých spoločností a ich negatívny vplyv na imidž, - vyjasnenie tejto záležitosti je v záujme ruského Gazpromu, - povedala novinám Vzgljad.
- Firemnú značku i názov spoločnosti má Gazprom na Slovensku ochránené presne podľa Madridského protokolu, resp. podľa Parížskej konvencie (článok 8). Rovnako, ako aj v ďalších krajinách sveta, tvrdí advokát spoločnosti „Nalogovik“ Anton Krotin.
Vzgljad.ru 17. august 2010 (krátené)