20.1.2015 11:04:27

Francúzska politologička: Európa bez Ruska je odsúdená na úpadok

Európa sa musí rozhodnúť: buď napraví vzťahy s Ruskom a vďaka tomu sa pripojí do rozvoja ázijského modelu sveta alebo sa uzamkne do seba, píše francúzska politologička a historička (so špecializáciou na Rusko) Héléne Carrére d´Encausse.

Ruský prezident V. Putin rýchlejšie ako Západ pochopil, nazdáva sa Héléne d´Encausse, že svet sa zmenil, že prebieha "geopolitický sklz" na stranu Ázie a začal konať. Moskva podľa nej uskutočňuje hlboké styky s Áziou a tieto sa po zavedení sankcií len posilňujú.

Európsky náhľad na Rusko sa zakladá na omyle a v perspektíve môže ohroziť mier v Európe. Francúzska politologička si myslí, že Európa je dnes na prahu rozhodnutia: ak nebude skončené zostrovanie vzťahov s Ruskom, tak Európa sama narazí na hrozbu úpadku.

 

"Rusko patrí k Európe, k európskej civilizácii a v tejto úlohe musí zostať. Zároveň je aj mostom spájajúcim ju s Áziou a má schopnosť pomôcť jej pripojiť sa k rozvoju ázijského modelu sveta. Bez tohto mostu sa Európa uzavrie do seba", - píše Héléne d´Encausse.

 

 

 

Podľa ria.ru, 19. január 2015