04.8.2012 10:55:06

Francúzi chcú, aby sa ruština stala oficiálnym jazykom EÚ

Vo Francúzsku sa uskutoční zber podpisov za používanie ruštiny v EÚ na oficiálnej úrovni. Iniciátormi tohto návrhu sa stali francúzske asociácie vystupujúce za rozvoj vzťahov s Ruskom.
Predstaviteľ zväzu „Francúzsko – Ural“ Dmitrij de Koschko pripomenul, že v krajinách EÚ je dnes približne 7 miliónov po rusky hovoriacich obyvateľov, ktorí sú sústredení nielen v historicky sformovaných centrách, no nachádzajú sa na celom území EÚ.
Ruština je podľa jeho mienky „nevyhnutná pre hospodársky rozvoj Európy a ak zohľadníme vzájomné dopĺňanie sa ekonomík oboch častí kontinentu, tak osobitne pre Európsku úniu“. Výhodnosť tohto kroku preukazuje aj rozvíjajúca sa tesná spolupráca Ruska a EÚ v takých oblastiach, ako sú energetika a aeronautika.
Podľa Hlas Ruska, 11. máj 2012