04.12.2020 21:20:02

Fotodokumentačná výstava Poučenie z Norimbergu: aby sme nezabudli

(foto: rcvkba.sk)


Na Slovensku bola otvorená fotodokumentačná výstava Poučenie z Norimbergu: aby sme nezabudli.

V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave sa pri príležitosti 75. výročia začiatku Norimberského procesu konalo otvorenie zvlášť pripravenej fotodokumentačnej výstavy.

Materiál expozície poskytlo Ústredné múzeum Veľkej vlasteneckej vojny a Ruská historická spoločnosť.Projekt reprezentujú vzácne dokumenty a fotografie z popredných ruských archívov a tiež z Múzea modernej histórie Ruska (Moskva). Vystavené materiály rozprávajú o prvom svetovom Medzinárodnom vojnovom tribunáli, ktorý vyšetroval zločiny hitlerovského fašizmu a dal bodku za najkrvavejšou vojnou v dejinách ľudstva. Jedným z najdôležitejších cieľov Norimberského tribunálu bolo vytvorenie precedensu, ktorý by zabránil zopakovaniu hrozných zločinov proti národom sveta. Medzinárodný súdny proces prinútil svetovú verejnosť zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou a stal sa prelomovým medzníkom v dejinách ľudstva. V decembri 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo dva historicky dôležité dokumenty — Dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy a Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V roku 1949 bol prijatý Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojenovými zajatcami.

Nie nadarmo sa výstava voláPoučenie z Norimbergu: aby sme nezabudli.

Plynie z toho dôležité poučenie, že svetová verejnosť si musí jednomyseľne uvedomiť dôležitosť ochrany historickej pamäti s cieľom vytvoriť opodstatnenú, solidárnu argumentáciu proti úmyselnému skresľovaniu a falzifikácii udalostí Druhej svetovej vojny.

Dnes máme v Európe dostatok nehanebných a lživých pokusov rehabilitácie, dokonca až heroizácie nacistických zločincov a ich prisluhovačov.

Medzinárodný Norimberský tribunál zrušil dobu premlčania pre zločiny proti ľudskosti. Nikto neostane nepotrestaný a nikto na to nesmie zabúdať.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave