04.8.2012 10:55:06

Extrémistický Mickey Mouse

Ruský súd vyhlásil za platný rozsudok o uznaní filmu Náhorná omša od Alexandra Savka za extrémistické dielo. Ježiš Kristus je v ňom zobrazený ako Mickey Mouse, čo, podľa súdu, uráža city veriacich.
Film Náhorná omša, ktorý je časťou cyklu Cesta Micky Mouse po dejinách umenia, bol súčasťou výstavy Zakázané umenie 2006, ktorá vyvolala pobúrenie pravoslávnych organizácií. Skončila sa súdom nad kurátormi výstavy.
Podľa Hlas Ruska, 14. február 2012