04.8.2012 10:55:06

Expert: západ potrebuje ruského vojaka pretože už nemá wehrmacht

Žijeme v globálnej kríze, v ktorej transatlantický systém a jemu blízka západná civilizácia nekompromisne stavajú podmienky na urýchlené vytvorenie globálnej kontroly nad svetom. Počas okrúhleho stola venovanému možnostiam vstupu Ruska do NATO to 3. novembra v Moskve povedal viceprezident Akadémie geopolitických problémov Konstantin Sivkov.
- História nepozná prípad aby sa nový svetový poriadok nastoľoval bez veľkých vojen, - zdôraznil Sivkov. Podľa jeho názoru cieľom budúceho vojenského stretnutia bude určenie nového celosvetového poriadku: buď v ňom bude kraľovať absolútna nadvláda transnacionálneho systému Západu, alebo vznikne mnohopolárny svet, v ktorom bude spolunažívať niekoľko kľúčových civilizácií.
- Základnou podmienkou zabezpečenia svetovej nadvlády pre NATO je prijatie Ruska za jej člena. Má to niekoľko príčin. Po prvé, Rusko je euroázijským „heartlandom“ a kto kontroluje „heartland“, ten kontroluje svet, ako hovorí známa poučka Halforda Mackindera. Druhým problémom je eliminácia faktora jadrového brzdenia zo strany Ruska. Čínsky atómový potenciál je absolútne neschopný kvôli jeho zaostalosti a veľmi ľahko ho dokážu eliminovať údery strategických atómových prostriedkov. Prijatie Ruska do NATO pripojí jeho sily k atómovému potenciálu NATO čo bude následne znamenať absolútnu atómovú dominanciu Severoatlantickej aliancie nad ostatným svetom, - povedal Sivkov.
Jednou zo základných príčin prečo NATO chce mať vo svojej zostave Rusko je, že západná civilizácia nie je duchovne absolútne pripravená na akékoľvek vojny. – Napriek technickej prevahe vojsk NATO sa základná úloha ubránenia územia nerieši ani v Iraku a ani v Afganistane. Samotní Američania priznávajú, že v Afganistane sa v podstate blížia k vojenskej porážke, - zdôraznil analytik.
- Teraz potrebujú ruského vojaka, ktorý bude schopný bojovať a položiť svoj život, pretože wehrmacht už nemajú.
- Ďalšou otázkou je, či Rusku stojí za to vstupovať do NATO? Ak vstúpi, NATO sa ocitne pri hraniciach Číny, čo si Peking vysvetlí ako obrovskú geopolitickú hrozbu. Rusko sa stane nepriateľom Číny a trojmiliónová armáda čínskych presídlencov vo vnútri Ruska sa stane armádou v našom tyle. K tomu môže početný stav čínskych ozbrojených síl dosiahnuť do 300 miliónov ľudí. V takom prípade už nebude možné udržanie územia ani s pomocou atómového potenciálu, - myslí si Sivkov a dodáva. – V takomto prípade sa Rusko premení na bojové pole. Potrebujeme to? Myslím, že nie, - odpovedá si expert.
- Vstup Ruska do NATO, alebo hoci i len tesná asociácia s ňou sa nám stane národnou katastrofou. Nepozerajúc na to, že politická elita Ruska otvorene zrádzala národné záujmy krajiny, dnes sme schytali ďalší pľuvanec od štátneho departmentu USA, ktorý podporil nároky Japonska na Kurilské ostrovy. Na normálne zásobovanie vlastného kontingentu v Afganistane sa hodí len jedna trasa – cez Rusko. A napriek tomu si Washington dovolí takéto výpady. Preto, lebo pevne verí, že naša elita je na to pripravená, - poznamenal Sivkov.
Keď sa udial známy škandál s desiatimi takzvanými špiónmi, ktorých obvinili nie zo špionáže, ale z prania peňazí, povedal som: čakajte veľké zrady. Ešte v roku 2007 Zbignew Brezinski totiž povedal: - Vaša elita drží v našich bankách 500 mld. dolárov. Koho je to teda elita – vaša, či naša? Zatknutie týchto desiatich špiónov je teda pripomenutím našej elite oných 500 mld. dolárov. A tá stiahla chvost a pobrala sa plniť americké pokyny, - povedal na záver Konstantin Sivkov.
Regnum.ru 4. november 2010