07.10.2022 19:03:09

Evropská banka pro obnovu a rozvoj zlepšila prognózy pro ruskou ekonomiku

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: Pixabay)


Sankce neměly „tak špatný“ dopad na výkon ruské ekonomiky, jak se očekávalo… (casopisargument.cz)EBRD ve své aktualizované regionální zprávě předpovídá 5% pokles ruské ekonomiky v roce 2022 a další 3% pokles v roce 2023. Dlouhodobý růstový potenciál bude oslaben v důsledku absence mírové dohody a ztráty kvalifikované pracovní síly díky emigraci, uvedla banka.  Nový odhad vylepšil prognózu pro ruskou ekonomiku oproti květnu.

Zpráva také uvádí, že uvalené sankce měly dopad na ekonomiku, ale ne tak silný, jak se očekávalo. Konkrétně zpráva píše: „Dopad sankcí na aktivitu byl závažný, ale ne tak špatný, jak se očekávalo. To vyplývá jednak z kroků, které centrální banka podnikla, aby zabránila finanční krizi, a jednak z omezeného sankcionování energetického sektoru, což odráží značnou závislost těch, kteří sankce uvalují, na ruské energetice.“ EBRD ale uvádí, že jiné sektory ruské ekonomiky byly zasaženy těžce: „Těžce však byla zasažena ekonomika jiná než ropná, zejména odvětví závislá na zahraničním dovozu. Očekává se, že ekonomika v roce 2022 poklesne o 5 % a v roce 2023 o další 3 %. Střednědobé vyhlídky růstu budou pravděpodobně i nadále neradostné, pokud nedojde k mírové dohodě, která by vedla k uvolnění sankcí;  posun ekonomiky směrem k autarkii a úbytek kvalifikované pracovní síly v důsledku emigrace znamená, že dlouhodobý růstový potenciál zůstane značně oslaben.“

V květnu EBRD zveřejnila ekonomické prognózy pro země celého světa, v roce 2022 pak odhadla 10% pokles ruského HDP.

Celá zpráva (anglicky) je zde.VSa/casopisargument.cz