29.9.2013 18:40:02

Európu čaká ekonomická a duchovná katastrofa

Svetová ekonomika stratila smer vývoja a záujmy svetového kapitálu sa nezhodujú so záujmami národov. Kríza, do ktorej sa prepadá nielen EÚ, ale aj Spojené štáty, sa nemôže skončiť dobre. No prečo sa tak deje, prezradil Hlasu Ruska doktor ekonómie, publicista a autor mnohých kníh Mark Russe.

Pán Russe nazýva súčasnú ekonomiku „bláznivou“ a katastrofou, ku ktorej vraj spejú vyspelé krajiny – ako „naprogramované“. Rozšírenú tézu, že osobitá vina za krízu leží na finančnom sektore, považuje Mark Russe za mylnú:

- Za hlavnú príčinu krízy sa dá považovať päť anomálií. Najdôležitejšia z nich je odmietnutie priamej výmeny dolára za zlato. Urobil to prezident Nixon 15. augusta 1971. Odvtedy sa začal hospodársky spád. No a od roka 1980 vstúpila kríza do fázy planetárnej nestability.

Federálny rezervný systém z ničoho zrodí každý mesiac 85 miliárd dolárov na financovanie amerického deficitu, pripomína Russe. Druhou anomáliou je globálna výmena tovarov. Veľmi lacná práca v rozvojových krajinách podkopáva priemysel vyspelých štátov:

- Kvôli politike voľnej cirkulácie tovarov, ktorá obohatila Čínu, stratilo Francúzsko za 30 rokov v priemyselnom sektore 30 milión pracovných miest.

Nie je to výzva vrátiť colné poplatky na hranici Francúzska – samostatne sa Francúzsku a ani Nemecku nepodarí postaviť na nohy povedzme letecké, alebo kozmické odvetvie. Vedec si myslí, že voľná výmena tovarov a preferencie by mali platiť v rámci celej Európy a iných regionálnych spoločenstiev.

Tretím problémom, na ktorý zabúdajú dnešní technokrati sú duchovné hodnoty. Súčasná Európa sa nachádza v stave politického, duchovného a demografického rozkladu, presvedčený je Mark Russe:

- Tradičné duchovné hodnoty predstavovali vojenskú a hospodársku mohutnosť Európy a Francúzska. Hájili ich tak de Gaulle, ako aj maršal Pétain – každý podľa svojho. Nemôžeme vytvoriť stabilnú ekonomiku bez hesla Práca - Rodina - Vlasť. De Gaulle obhajoval prácu a rodinu aj pomocou materského kapitálu a robil to už po roku 1945.

Vyspelé hospodárstvo je podľa Russeho ekonomikou ponuky s konkurencieschopnými závodmi pracujúcimi na export. A ako prvé to podľa neho v Európe pochopilo Nemecko.

Podľa Hlas Ruska, 27. september 2013