04.8.2012 10:55:06

EuroPro, ako test úprimnosti vyhlásení Západu

Projekt európskej protiraketovej obrany je dôležitým testom úprimnosti vyhlásení zahraničných partnerov Moskvy o nedeliteľnosti európskej bezpečnosti, vyhlásil minister Sergej Lavrov.
Poznamenal, že „jednostranné a bezbrehé narastanie protiraketového potenciálu jedným štátom alebo skupinou štátov by sa stalo svedectvom existencie prežitkov studenej vojny a poškodilo by strategickú stabilitu, narušilo by politické povinnosti všetkých členov OBSE (aj členov Rady Rusko – NATO) neupevňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných“.
"Kvôli tomuto, - pokračoval Lavrov, - sa ruská principiálna pozícia zakladá na „nevyhnutnosti poskytnutia jasných právnych záruk nenasmerovania vytváraného systému proti ruským zadržiavacím atómovým silám, pričom ide o záruky, ktoré by boli overiteľné dohodnutými vojenskými a technickými kritériami“.
RIA Novosti, 20. august 2012