12.1.2014 16:20:20

Dve tretiny Lotyšov sú nespokojní so svojim politickým systémom

Podľa prieskumu agentúry SKDS je väčšina občanov Lotyšska nespokojná so súčasným politickým systémom v krajine. 

S lotyšským politickým systémom je úplne nespokojných 22,6 percenta a skôr nespokojných je 45,4 percenta opýtaných.

So systémom je úplne spokojných 1,3 percenta a skôr spokojných je 18,1 percenta respondentov. 12,6% občanov nevedelo odpovedať.

Prieskum bol realizovaný v októbri minulého roka.

Podľa Hlas Ruska, 12. január 2014