04.8.2012 10:55:06

Dôvera v podnikateľské prostredie v Rusku je ...

... oproti dôvere v EÚ a USA nižšia o približne 42 percent. Navyše za posledný rok zaznamenala ďalší 10 percentný pokles, uvádza sa v sociologickej analýze spoločnosti Edelman Trust Barometer, ktorá bola dnes prezentovaná v Moskve.
Dobrou správou pre Rusko je, že tunajší pokles dôvery nebol až taký výrazný ako v iných krajinách (výskum v 22 štátoch). Napr. ako v EÚ a USA (o 21 percent oproti cca 10-percentnému v Rusku).
Ku koncu roka 2009 Rusi dôverovali viac nekomerčným vládnym organizáciám (41 percent) ako štátnej moci (38 percent), či médiám (37 percent). Avšak medzi mladými respondentmi (25 – 34 roční) sú výsledky odlišné. Biznisu dôveruje 52 percent, nevládnym organizáciám 44 percent, vláde 34 percent a médiám len 6 percent mladých ľudí. Najväčšia obava panuje z toho (až 62 percent), že po prekonaní krízy sa podnikatelia opäť vrátia k predkrízovému zdieraniu a naháňaniu ziskov.
Najvyššiu dôveru respondentov si vyslúžili podnikatelia v telekomunikáciách a vo vysokých technológiách (66 percent), v automobilovom priemysle (57 percent), v maloobchode (50 percent) a samozrejme, že aj v „zážitkovom a zábavnom priemysle“ (až 57 percent). Menej dôveryhodní sú podnikatelia vo farmaceutických spoločnostiach (37 percent – ale v EÚ je to 55 percent), podnikatelia v zdravotníctve (38 percent) a v poisťovníctve, v médiách a v bankovníctve (po 41 percent).
Zaujímavé, ale nie prekvapujúce je, že Rusi najviac dôverujú nemeckému biznisu (77 percent), japonskému (72 percent), švédskemu (71 percent) a kanadskému (67 percent). Po výraznom poklese dôvery v roku 2009 už badať obnovovanie dôvery k zahraničným podnikateľom. V tomto roku narástla dôvera v amerických podnikateľov o 30 percent, v nemeckých a anglických o 18 percent.
Ruským podnikateľom najviac dôverujú v Mexiku (71 percent), v Číne (63 percent), v Indii (45 percent) a v Brazílii (39 percent) a najmenej vo Švédsku (5 percent), v Nemecku (12 percent), vo V. Británii a Francúzsku (po 15 percent) a v Poľsku (17 percent).
Sociologická analýza ukázala, že najmenej zo všetkého Rusi dôverujú korporatívnej a produktovej reklame (15 percent), novinovým článkom o firmách (18 percent) a reklamným témam v televíziách (24 percent). Avšak až nadmieru dôverujú informáciám z internetu.
Pokles dôvery k novinovým informáciám badať už od roku 2007, rastie však dôveryhodnosť blogov. Stály štandard si zachovali informácie v biznis časopisoch a v analytických materiáloch o priemysle. V západných krajinách je to podobné.
Analýza prieskumu tiež naznačila, že na formovaní pozitívnej reputácie majú najväčší vplyv názory nezávislých vedcov a expertov. Dôveruje im až 75 percent Rusov. A, naopak, najmenší vplyv má mienka štátnych úradníkov (27 percent).
Podľa RIA Novosti, 26. február 2010