04.8.2012 10:55:06

Dôvera je, no výsledky nie sú

Počas bruselského stretnutia Rady Rusko – NATO na úrovni ministrov obrany obe strany potvrdili svoje (predchádzajúce) principiálne odlišné postoje k vytváraniu EuroPRO. Ruský minister A. Serďjukov znova požadoval právne záruky, že PRO nie je nasmerovaná proti Rusku a generálny tajomník NATO A. Rasmussen mu ich zase odmietol poskytnúť.
Ruský minister na záver konštatoval, že preto ani nemohol byť sformulovaný konečný cieľ spolupráce, pomenovaný profil a architektúra PRO.
Rusi navrhujú vytvoriť spoločný systém, ktorý bude založený na územnom princípe rozdelenia kompetencií krajín v určitých sektoroch obrany. NATO sektorový prístup neprijíma, údajne kvôli tomu, že má zodpovednosť za obranu svojich spojencov a navrhuje Rusku vytvoriť dva nezávislé systémy. A k tomu vypracovať systém poskytovania si informácií.
Evrazia.org, vzgljad.ru, 8. jún 2011