18.12.2018 16:23:33

Dôsledky po vystúpení USA zo Zmluvy o RKSD

V. Putin na rozšírenom zasadnutí kolégia MO SR 18. 12. 2018 uviedol, že odstúpenie Washingtonu od tejto dohody „evidentne oslabí regionálnu i globálnu bezpečnosť“ a môže prispieť k zničeniu celého systému kontroly nad ozbrojeniami.

„Taký krok môže mať najnegatívnejšie dôsledky, viditeľne oslabí regionálnu a globálnu bezpečnosť. V perspektíve reč môže ísť aj o degradácii a dokonca o zničení celej architektúry kontroly nad výzbrojou a nešírenia zbraní hromadného ničenia,“ povedal.

Želanie o vystúpení USA zo Zmluvy o RKSD oznámil Donald Trump 20. 10. 2018.  

Podľa kp.ru, 18. 12. 2018