04.8.2012 10:55:06

Doručené internetom: Kódex cti ruského človeka (rozumej aj Slovana)

1. Vždy pamätaj a dbaj - TY si potomkom národa s veľkou a slávnou históriou, a preto nemáš právo na nedôstojný čin.
2. Skúmaj históriu svojho národa a svojej vlasti - toto poznanie ti posilní ducha, oslávi dušu a celkovo posilní v ťažkých životných chvíľach.
3. Skúmaj obyčaje, tradície a kultúru svojho národa. Iba tak prebudíš v sebe prebudíš ruského ducha.
(Rozumej slovanského a človeka v pravom zmysle slova)
4. Každý deň sa venuj telesnému cvičeniu, každý deň otužuj a upevňuj svoje telo, zdržiavaj sa alkoholu a omamných látok aby si bol hodný svojich predkov.
5. Zachovávaj pamiatku všetkých predkov svojho rodu. Cti a váž si starších, no nadovšetko svojich rodičov - darcov tvojho života.
6. Osvojovanie si pravdy – veľkosti ruského človeka (rozumej človeka - Slovana) sa nedá odmerať hmotnými statkami, ale len jeho odvahou, úsilím, láskou a oddanosťou vlasti.
7. Nech svedomie a láska budú meradlom všetkého tvojho konania.
8. Nemíňaj navnivoč svoj čas a život svoj napĺňaj radostným a prospešným konaním, lebo všetko dobré i zlé, čo počas neho vykonáš, sa k ti veľakrát navráti.
9. Vyhýbaj sa hádkam a škandálom, lebo v hádke s hlupákom sa znižuješ na jeho úroveň. Len múdreho každý počúva aj ocení jeho užitočnosť.
10. Buď umiernený v jedení i pití. Lebo ak nepoznáš mieru, tvoja ľudskosť sa bude zmenšovať.
11. Nikdy neurážaj žiadnu vieru, ani národnosť, bo každý národ a všetci ľudia, toť dar od Boha. A Boh – Stvoriteľ, ten je nad všetkými.
12, Pomáhaj blížnemu v biede, lebo keď na teba príde, iba druhí ti pomôžu.
13. Buď hrdý a čestný. Hlad, chlad, strach, ba ani smrť nezlomia tvojho ducha pretože si synom ruského národa (to znamená, Slovan a človek, čoho dôkazom je, že čítaš aj tieto riadky).
14. Ži v súlade s prírodou. Zachovávaj a so svojimi potomkami zveľaďuj krásy rodnej krajiny.
15. Pamätaj, že každý ruský človek (rozumej Slovan, jediný skutočný človek na Zemi, ktorý neprepadáva iných kvôli územnému, ani inému zisku) má vždy jasný rozum, čistý úsudok, milujúce a chrabré srdce, čisté svedomie, silné ruky a pevnú vôľu.
16. Osvoj si tento Kódex cti. Nikdy sa neponižuj a nenechaj sa potupiť.

Viac na:http://dolezite.sk/Kodex_Cti_Ruskeho_Cloveka_rozumej_Slovana_43.html#ixzz1ot6KpAta