01.9.2014 17:35:55

Domobranci potlačili posledné ohnisko odporu v Amvrosievke

"V Amvrosievke dva výstrely z granátometu ukončili posledné ohnisko odporu miestnej rady bezpečnosti Ukrajiny. Budovu atakovali príbuzní tu umučených a preto zajatcov niet", - hovorí sa v ozname domobrany Novoruska.


Novoruská domobrana útočí, okrem iného oznámila aj koniec existencie zoskupenia ukrajinských vojsk ako jednotného organizovaného celku.

 

Podľa vz.ru, 1. 9. 2014