23.2.2021 19:38:41

Doktor Lipták podal ministrovi Krajčímu žiadosť o udelenie súhlasu na podávanie vakcíny Sputnik V

Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V
Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V
(foto: SITA/AP/Russian Direct Investment Fund-Alexander Zemlianichenko Jr)


Advokát JUDr. Ján Čarnogurský st. podal v pondelok z poverenia všeobecného praktického lekára v Bratislave MUDr. Liptáka žiadosť ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu o udelenie súhlasu na podávanie vakcíny Sputnik V. (hlavnydennik.sk)Táto vakcína nie je zatiaľ registrovaná na Slovensku, ale podľa zákona o liekoch č 362/2011 paragraf 46, minister zdravotníctva môže udeliť súhlas na podávanie aj neregistrovaného lieku. Na rovnakom princípe, na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva, sa na Slovensku podávajú tisíce neregistrovaných liekov.

 

Krajčí môže udeliť súhlas

Ak by minister zdravotníctva vyhovel tejto žiadosti, zodpovednosť za podanie lieku by prešla na ošetrujúceho lekára a ako vláda, tak aj minister zdravotníctva by boli zbavení akejkoľvek zodpovednosti.

Podľa Čarnogurského by bolo dobré, keby minister zdravotníctva Marek Krajčí, čím skôr vyhovel tejto žiadosti a umožnil tak podávanie vakcíny Sputnik V.


V prípade súhlasu podpora

Doktor Lipták vo svojej žiadosti uvádza, že ak by minister Krajči udelil všeobecný súhlas na podávanie tejto vakcíny, alebo by vo vláde prijali všeobecné rozhodnutie na podávanie tejto vakcíny, v takom prípade je treba jeho žiadosť chápať ako podporu takého rozhodnutia či už vlády, alebo ministra zdravotníctva. 

Minister Krajčí zatiaľ na žiadosť nereagoval.


Pozn. red. SRS: Ak by minister Krajčí žiadosti vyhovel; MUDr. Lipták následne môže poverovať na svoju zodpovednosť ďalších lekárov. Tým by sa použitie vakcíny mohlo rýchlo rozšíriť po celom Slovensku.

Celé znenie žiadosti:


Peter Suchý (hlavnydennik.sk)