04.8.2012 10:55:06

Dohoda o vízovom styku a readmisii

1. júna 2007 vstupuje do platnosti Dohoda medzi Ruskom a Európskou úniou o zjednodušení vízového režimu a readmisii.  Dovolí mnohým kategóriám ruských občanov dostávať shengenské víza na obdobie do piatich rokov. V mnohých prípadoch bez predloženia kedysi nevyhnutného pozvania.

Jeden z článkov dokumentu sa týka bezvízových ciest majiteľov služobných pasov – členov vlády a iných štátnych inštitúcií, ktoré majú s partnermi v EÚ oficiálne kontakty.

Pre nich bude týmto dokladom list vydaný príslušnou štátnou inštitúciou Ruskej federácie, v ktorej je uvedené, že sú členmi delegácie, ktorá cestuje na územie Európskej únie kvôli účasti na  oficiálnych podujatiach. Ruskí podnikatelia budú potrebovať pozvanie od pozývajúcej organizácie, blízki rodinní príslušníci budú potrebovať pozvanie od príbuzných žijúcich v EÚ.

Súčasne vstupuje dohoda Ruskej federácie a Európskej únie o readmisii, ktorá sa týka návratu nelegálnych migrantov.