04.8.2012 10:55:06

Dobro požalovať Pavol Maratovič

Tento týždeň zavítal do nášho klubu veľvyslanec RF Pavol Maratovič Kuznecov a neformálnosť návštevy potvrdil rovnako neformálnym zapojením sa do našej diskusie.
Témou, o ktorej sme sa tentokrát v ruštine rozprávali, boli sviatky. Slovenské i ruské, starodávne, nedávne i tie súčasné.
Čo k nám Pavla Maratoviča priviedlo?
- Túžba zoznámiť sa, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú radi Rusko, Slovensko, s ľuďmi, ktorí si želajú aby sa vzťah medzi našimi krajinami rozvíjal v priateľstve, na základe vzájomného porozumenia a dôvery.
Naplnili sa vám tieto očakávania?
- Pocítil som úprimnosť ľudí a ozajstné priateľstvo.
Ocitli ste sa už niekedy v takejto „partii“?
- V takto zameranom kolektíve som bol po prvý raz. No s rovnako priateľským vzťahom k Rusku sa u vás stretávam veľmi často. Za pár mesiacov čo som vo funkcii veľvyslanca som mal možností presvedčiť sa o tom už veľakrát.
Vladimír Mikunda, 16. október 2010

Popis k snímke
Pavol Maratovič Kuznecov je piaty sprava.

s_vevyslancom_RF.jpg s_vevyslancom_RF.jpgs_vevyslancom_RF.jpg