12.3.2020 10:02:17

DOBRE MIENENÁ RADA PRE VŠETKY KLUBY ARBAT NA SLOVENSKU


Vážení priatelia zo Slovensko-ruskej spoločnosti!V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 a na základe iniciatívy predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Jána Čarnogurského, neodporúčame našim súpútnikom z jednotlivých klubov Arbat, aby sa v nasledujúcich dňoch resp. týždňoch stretávali na svojich pravidelne organizovaných schôdzach. Nie je rozumné, ani žiadúce robiť paniku, avšak z dôvodu prevencie šírenia nákazy je to racionálny návrh. Je však samozrejme na rozhodnutí predsedov jednotlivých klubov, ako s touto radou naložia...

redakcia