04.8.2012 10:55:06

Dmitrij Medvedev zverejnil tézy rozpočtového posolstva

Ruský prezident vyhlásil v tohtoročnom posolstve 12 hlavných úloh rozpočtovej politiky na najbližšie 3 roky.

O deficite rozpočtu
Jedno z hlavných poslaní posolstva – dosiahnuť vyváženejšie využívanie štátnych prostriedkov.
- Na rozdiel od krajín s omnoho diverzifikovanejším hospodárstvom Rusko si nemôže dovoliť chronický rozpočtový deficit a vysokú úroveň štátneho dlhu, ktoré urobia národné hospodárstvo závislým na vonkajších podmienkach a „vymývajúcim“ z neho investičné zdroje, - povedal Medvedev.
Preto prezident navrhol ustanoviť od roku 2015 pravidlá využívania príjmov z ropy a plynu i obmedzenia deficitu štátneho rozpočtu.
- Ak neprekonáme zotrvačnosť vo formuláciách požiadaviek na rozpočtové zdroje, riziká budú neúmerne vysoké, povedal prezident.
Ako neskôr vysvetlil prezidentov človek Arkadij Dvorkovič, úloha pre najbližšie tri roky nespočíva v znižovaní rozpočtového deficitu, ale v jeho stabilizácii a v neumožnení mu prekonať hranicu 3 percent HDP. Vďaka vysokým cenám ropy to v tomto roku bude len 1 – 1,5 percenta.
Medvedev tiež pripomenul, že v rokoch 2012 – 2013 budú znížené aj odvody. Pre veľkých podnikateľov z 34 do 30 percent a pre malých do 20 percent. Kompenzácia týchto výpadkov príjmov (hovoríme o cca 400 mld. rubľov v roku) sa bude nahrádzať príjmami z ropy a plynu a privatizáciou štátneho majetku. Okrem toho sa zvýšia dane na plyn. Zvýšiť sa budú musieť aj výnosy z alkoholu a z tabaku. Dane z týchto tovarov ministerstvo financií viaže na starostlivosť o zdravie národa.

O dôchodkoch a sociálnych dávkach
- Rozpočtová politika musí byť nasmerovaná na zlepšovanie kvality života jednotlivého človeka, - vyhlásil prezident a oznámil, že na budúci rok narastú dôchodky v priemere o 11 percent a sociálne dávky v priemere o 6 percent. Prezident tiež nariadil vláde do septembra prijať návrhy na zvýšenie miezd sestrám predškolských zariadení najmenej o 50 percent. Medvedev tiež pripomenul, že do budúceho roka narastú aj príjmy vojakov, pozitívne sa uzavrie otázka bytov pre veteránov.

O daniach za nehnuteľnosť
Prezident oznámil, že od roku 2012 treba upraviť daňové platby na trhové podmienky.
V Kremle však tvrdia, že zvýšenia platieb sa po tejto úprave nemusí báť 90 percent Rusov. Zachované zostanú aj všetky sociálne úľavy.
Ako vysvetlil Dvorkovič, viac budú platiť vlastníci obrovských nehnuteľností alebo vlastníci niekoľkých nehnuteľných objektov. Potvrdil to aj minister financií Alexej Kudrin.

O štátnych zákazkach
Podľa Medvedeva v najbližších rokoch bude kardinálne zmenený ich systém. Konkurzy sa musia stať priezračnými.
- Treba dosiahnuť informačnú otvorenosť konkurzov, neumožňujúcu neopodstatnené obmedzenia účastníkov. A vôbec, podstatne treba obmedziť prípady keď sa štátne zákazky uskutočňujú bez tendrov.

O decentralizácii kompetencií
Podľa Medvedeva jedným zo stimulov hospodárskeho rastu je prerozdelenie rozpočtových právomocí z centra na regióny a samosprávy. Regióny musia získať viac kompetencií na riešenie sociálnych otázok a na formovanie investičného prostredia.
- Do 1. decembra 2011 musia byť pripravené návrhy na decentralizáciu právomocí, vrátane daňovej oblasti i rozpočtových vzťahov medzi centrom, subjektami federácie, regiónmi a samosprávou, - nariadil Medvedev.
Prezident pripomenul, že od roku 2012 centrum federácie na seba preberá kompletné financovanie polície. Regiónom sa navrhuje porozmýšľať o spôsobe ako prevziať starostlivosť o štátne vzdelávanie, o zdravotnú starostlivosť, kultúru a poľnohospodárstvo.
Kp.ru, 30. júna 2011