04.8.2012 10:55:06

Dmitrij Jazov: „Naťácka“ čižma na Červenom námestí znamená – vážia si nás a cenia si naše víťazstvo

Dnes 6. mája vyhlásil minister obrany RF Anatolij Serďjukov, že na prehliadkach a slávnostiach sa 9. mája po celom Rusku aktívne zúčastní 102 000 ľudí.
- Naozaj vyše sto tisíc, zadivil sa maršal Jazov po vypočutí si tohto údaja. – No a? Naše víťazstvo toho nie je hodné? Hádam tých 27 miliónov, ktorí padli kvôli nemu si nezaslúži aby sme si ich takto pripomenuli?
Povedzme, že by sme mali prehliadku len v Moskve ... A čo v Leningrade nepadli, na Ďalekom východe nepadli? Ďalej Ural, Sibír kde sa cez vojnu vyrobilo toľko zbraní, techniky... Veď tu bolo okolo 20 fabrík, ktoré robili len na tankový a vyše 10 len na letecký priemysel...
Na Nemcov pracovalo 32 miliónov ľudí, prakticky celá Európa. Pričom u nás bolo vo vojenskom priemysle 18 – 19 miliónov ľudí. Ale aj tak sme vyrobili viac tankov, viac lietadiel, diel ... ako oni.
Takže hrdinstvá – to nebol len front, ale aj tylo. Preto sa domnievam, že prehliadku treba organizovať všade kde sa to dá.

Dmitrij Timofejevič, niektorých ľudí, i „fronťákov“, trápi účasť cudzincov na moskovskej prehliadke ...
- Áno, počujem to. Niektorí veteráni hovoria: na čo je nám na Červenom námestí „naťácka“ čižma?
Ja osobne som „za“! Ak by som bol teraz ministrom obrany tak by som to rozhodnutie, pokiaľ viem prijalo ho celé vedenie štátu, podporil. Prítomnosť vojenských jednotiek USA, Francúzska, Veľkej Británie a Poľska na našej prehliadke je potvrdením, že naše víťazstvo si vážia a súhlasia, že práve my sme zvíťazili a boli rozhodujúcou silou, ktorá rozdrvila nemecko-fašistických uchvatiteľov.
-vmi- podľa kp.ru 6. máj 2010